Středa, 30 listopadu, 2022

2. etapa omezení na Tomkově náměstí v souvislosti s výstavbou VMO komplikuje dopravu

Více článků

Velký městský okruh bude mít za cíl ulevit dopravě v rámci celého Brna. Aktuálně se již od 1. července 2021 pracuje na části městského okruhu, která ovlivňuje dopravu v okolí Tomkova náměstí. Druhá etapa začala 9. srpna 2021, přičemž dále rozšiřuje současná dopravní omezení. Připomínáme, že celkové ukončení prací v okolí Tomkova náměstí je naplánováno na rok 2024. Co řidiče v dotčené městské části aktuálně čeká?

Velký městský okruh je pro Brno potřebný

Díky stavebním pracím, které způsobují omezení v okolí Tomkova náměstí, se podaří dokončit další významnou část velkého městského okruhu. Dopravně se tak uleví celému území, lze předpokládat plynulejší provoz osobní dopravy i MHD. Zároveň dojde k výraznému poklesu dopravní zátěže na křižovatkách ulic Provazníkova a Karlova, a také Svatoplukova a Rokytova. Významnou roli nejen pro zlepšení dopravy ale také pro kvalitnější život ve městě hraje také snížení hluku a zátěže exhalacemi z dopravy.

Další omezení v dopravě od srpna

Jak jsme již zmínili, další omezení v dopravě počínající 9. srpnem 2021, mohou komplikovat dopravu celé řadě řidičů a je zjevné, že řada motoristů ještě nepřivykla novým omezením. Ta spočívají zejména v zúžení vozovky ve směru z Vachlařské u křižovatky s Provazníkovou. Na vše ovšem přehledně upozorňuje vodorovné i svislé dopravní značení. Zároveň je zde uzavírka části ulice Podsednická směrem do ulice Kulkova.

Je nutno dodat, že v platnosti zůstávají všechna dřívější omezení, kdy je:

  • Uzavřena Dukelská třída od křižovatky s Provazníkovou po křížení s Hálkovou
  • Provoz sveden do jednoho pruhu v ulici Dolnopolní v oblasti kolem mostu
  • V platnosti zákaz zastavení v ulici Dolnopolní

Dopravní omezení, která souvisí s aktuální etapou výstavby, jsou plánována do 11. prosince 2021. Dopravní značení v Brně upozorňuje na objízdné trasy, a to pro směry od Husovic, Králova Pole, Židenic i Maloměřic. Omezení se částečně dotýkají také MHD, kdy nejsou provozovány doplňkové spoje trolejbusových linek 25 a 26.

Zdroj/ foto: brno.cz.

- Advertisement -události

Více článků autora

- Reklama -pr clanky

Nejnovější články