Středa, 30 listopadu, 2022

Teplo pod šikmou střechou

Více článků

Podkroví rodinných domů výrazně změnily své poslání. Ze sezónních odkládacích prostorů s vestavěnou mansardy se z nich stal atraktivní obytný prostor, ve kterém je využit každý centimetr. Bez dobře promyšleného zateplení by to nebylo možné.

Štít tepelné izolace chrání obytné podkroví před přehříváním, tepelnými úniky a přestupem zvuku. Jelikož konstrukční prvky střechy se dělí o společný prostor s izolačními materiály, vše musí být promyšlené do posledního detailu.

I ta nejmenší chybička může zmařit investici a přinést nečekané problémy.

Kam s izolací?
Existuje několik způsobů, kterými lze izolační materiály zkombinovat s dřevěným krovem šikmé střechy. Výběr toho nejvhodnějšího závisí na rozsahu rekonstrukčních prací. Zatímco v některých případech postačí přístup ze strany interiéru, v jiných probíhají práce z vnější strany.

Rady pro vás
Kolik centimetrů je dost?
Přes nezateplenou střešní konstrukci ztrácí v topné sezóně dům až do 20 procent tepla. Lepší to není ani v letním období, kdy se přes tenký střešní plášť půdní prostory prohřívají na teplotu, která není pro komfortní užívání přijatelná. Oba problémy řeší vrstva tepelného izolantu, od kterého se očekává, že bude účinnou bariérou pro zvuk. Střecha má na rozdíl od obvodových stěn domu příliš málo hmoty na to, aby zvuky tlumila.
Účinnost izolace určuje při novostavbách a rekonstrukcích norma, na jejímž základě vychází v závislosti na použitém materiálu tloušťka izolace od 20 do 26 centimetrů. V energeticky účinnějších budovách jsou tloušťky ještě vyšší. Není proto překvapením, že stavebníci rozdělují izolaci do více vrstev, které vzájemně na sebe navazují. Zjednodušuje to práci a snižuje chybovost. Současně tak lze využít ve skladbě střechy několik vrstev, aby se půdní prostor nezmenšil.
Základem kvalitního návrhu zateplení je jednoduchý teplotechnické výpočet, který není takový komplikovaný jako při obvodovém zdivu. Jelikož izolace je prakticky jediným materiálem, který brzdí přestup tepla, postačující je informace o jeho tepelném odporu.

Zateplení nad krokvemi je tím nejdokonalejším způsobem. Vrstva tepelné izolace se ukládá z vnější strany střešní konstrukce. Tím se odbourají všechny tepelné mosty a celý krov je pro dlouhověkost chráněn před cyklickým střídáním teplot. Výhodou je, že půdní prostor zůstává zcela k dispozici pro interiér. Včetně dřevěných trámů, které lze přiznat. Praktická je i dostupnost pro případ lokálních oprav. Interiérová část zůstává nedotčena. S takovýmto zateplením se lze setkat na novostavbách a při moderních profesionálních rekonstrukcích.

Uložení tepelné izolace mezi krokve nevyžaduje v konstrukci dodatečný prostor, protože materiál lze vtěsnat do vrstvy, která již existuje. Bez ohledu na to, zda se bude při práci izolace vkládat z vnitřní nebo z vnější strany. Důležité však je, aby se izolace vyrovnala s nepravidelným tvarem dřevěných trámů, nerovnoměrností jejich uložení a přilnula k nim bez mezer. Nedokonalost by se projevila na tepelných únicích. Bohužel pouze málokteré krokve jsou dostatečně vysoké na to, aby zateplení přineslo kýžený výsledek. Proto se s tímto způsobem setkáváme jen zřídka.

Pokud je krov dostatečně vysoký a podkroví štědré na objem, izolaci lze uložit pod krokve. Třeba však počítat s tím, že obytný prostor se scvrkne o tloušťku izolace a podhledů. S tímto přístupem se lze setkat v historických budovách a všude tam, kde je snaha o minimální pracnost a investici. Třeba však počítat s tím, že každá oprava znamená nutnost demontáže podhledu, což se projeví na pracnosti a nákladech. Zateplení pod krokvemi není častým řešením a je pouze jakýmsi zdokonalením vbudovávania mansardy.

Velmi často se však způsoby zateplení kombinují. Zatímco část izolace se uloží mezi krokve, druhá vrstva se upevní z interiérové ​​nebo exteriérové ​​strany krovu. Výhodou takového kompromisu je nenáročnost řešení a jeho dostupnost při svépomocné rekonstrukci. Souvislá vrstva izolace ze strany interiéru nebo exteriéru překrývá tepelné mosty. Nejčastěji se lze setkat s kombinovaným uložením izolace mezi krokvemi a pod nimi, které je populární při rekonstrukci rodinných domů se sedlovou střechou. Takový kompromis nezmenší výrazně velikost podkroví.

Izolace, která kopíruje dutiny
Zateplení šikmé střechy vyžaduje materiály, které dokáží kopírovat tvar konstrukce krovu tak, aby překonali jeho nedokonalosti. Zamezí se tak vzniku prázdných míst, které se stávají tepelnými mosty. Ty by způsobovaly nejen úniky tepla, ale i srážení pár ze strany interiéru a následný vznik plísní.

- Advertisement -události

Více článků autora

- Reklama -pr clanky

Nejnovější články