Hlavička 3

Moderní Brno se představuje

Významní lidé, kteří žili v Brně, byli úzce spjatí s moderností. S moderností v tom smyslu, že jejich myšlení a jednání předběhlo svoji dobu a až další generace si plně uvědomily jejich význam. Mendel v genetice, Janáček v hudbě, Loos v architektuře, Kundera v literatuře, či Gödel v logice a matematice. Chceme, aby Brno mělo i nadále moderního ducha, moderní styl, moderní podobu. Přejeme si, aby když se v Evropě řekne Brno, vyvstala především asociace modernosti, otevřenosti a vzdělanosti

Občanské sdružení Moderní Brno (dále jen OSMB) vzniklo z přesvědčení, že pouze skupina lidí bez mocenských ambicí, ale s výrazným zájmem o okolní dění, dokáže podpořit zásadní strategické záměry v rozvoji města a kraje. Nejsme apolitičtí a nezávislí. Člověk, který se zajímá o věci veřejné, má vždy nějaká východiska, na kterých staví a ze kterých vychází. Jen hlupáci nebo vykukové se tváří, že jsou nad věcí. Jsou nám blízké ideje svobody, nezávislosti, zodpovědnosti jednotlivce a perspektivního prostředí pro život. 

Nejsme však politici, máme svá civilní povolání. Základ našeho OSMB tvoří psychologové, sociologové, politologové, právníci, ale také manažeři a odborníci z široké škály jiných oborů. Lidé, kterým není jedno, v čem a jak žijí a budou žít. 

Každá politická strana je svázána svými politickými prohlášeními a ideologickou orientací. Na úrovni komunální politiky je však zcela zavádějící mluvit v termínech pravice nebo levice, když většinou jde o řešení otázek každodenního života, které by se měly řešit na základě odborného posouzení a zdravého rozumu. 

OSMB se nemusí zodpovídat žádnému stranickému vedení, které mnohdy sleduje vyšší politické cíle, nemusí odmítat názory jiných politických subjektů z důvodů stranické nesmiřitelnosti. Na druhé straně si velmi dobře uvědomuje, že za valnou většinou důležitých rozhodnutí pro region stojí politici, a proto si klade ambice posuzovat jejich jednání a konání. Vycházíme z myšlenky, že v regionální politice by měly být volby vysvědčením za práci, která byla nebo nebyla udělána během volebního období, a nikoliv výsledkem dvouměsíční předvolební kampaně. 

OSMB je praktickou realizací prostředků demokratické a občanské společnosti. Chce ukázat, kdo opravdu pracuje pro rozvoj Brna a kraje, kdo přináší městu hodnotu, která Brno může posunout vpřed. Pozitivním činům chceme dát stejnou pozornost, jako je dnes věnována omylům a aférám. Chceme posuzovat práci podle výsledků a nikoliv podle prostých mediálních ohlasů. Témata, která jsou podle našeho názoru moderní, stejně jako i osoby, které jsou za ně odpovědné, se budeme snažit přiblížit veřejnosti. Tím, že otevřeme veřejnou diskusi na důležitá témata, můžeme lépe kontrolovat realizaci jednotlivých záměrů. 

Základní body programu OSMB

1. Chceme být komunikačně - interaktivním kanálem mezi politikou a obyvateli. 
Hodláme zprostředkovat nezkreslené informace a na našich www stránkách je chceme zpřístupnit všem obyvatelům Brna a kraje. Návštěvníci našich stránek mají možnost se vyjádřit ke všem prezentovaným tématům. Jejich názory pak můžeme tlumočit osobám, jež jsou zodpovědné za jednotlivé oblasti rozvoje města Brna. 

2. Chceme pomoci Brno vyvést z provinciálního myšlení a jednání. 
Když se Brno nesmyslně dohaduje, co, kde, kdy a jestli vůbec něco vybuduje, jiná města se spokojeně smějí a proinvestovávají jeho peníze. Z města, které má zásadní potenciál, se tak postupně stává periferní lokalita. 

3. Chceme obnovit zájem o věci veřejné. 
Naším příznivcem a podporovatelem bude vždy ten, kdo bude mít a prosazovat ideu moderního, vzdělaného, otevřeného a multikulturního města, které se chce rozvíjet a růst, nikoliv jen přežívat nebo dokonce zahnívat. 

Copyright 2005-2020 Moderní Brno