Hlavička 4
| 17.10.2013 22:25

Zvyšování daní jsem od pravicové strany nečekal

Zvyšování daní jsem od pravicové strany nečekal

 

Předvolební rozhovor s Karlem Raisem...

Proč si úspěšný rektor VUT chce zadat s něčím dnes tak nepopulárním, jako je politika?

Protože nemůžu jen nadávat na současnou situaci ve společnosti, ale musím něco udělat pro zlepšení. I když často slyším, že jedinec nic nezmůže v mašinerii zaběhlých politických stran a postupů v parlamentu, domnívám se, že dnes je zde skupina nadšenců, kteří cítí – podobně jako já- potřebu změn v české společnosti.

 

Na vrcholných místech v jihomoravských kandidátkách se letos objeví tři profesoři, o čem tato situace vypovídá?

Myslím , že jich je více (Vyzula, Kostřica, Fiala, Rais..…), ale počet není podstatný. Podstatné je, že do politiky konečně vstupují lidé, kteří už něco v životě dokázali, a očekávám, že si nebudou kazit (někteří na sklonku profesního života) svoje jméno nějakými korupčními aférami či se nezapletou s nějakou detektivní firmou, která jde do politiky s cílem kořistit. A také je podstatné, že se všichni uživíme i jiným způsobem než existencí v politice. A možná, že v řadě případů i finančně lépe.

 

Proč zrovna ANO, proč ne TOP či ODS?

V hnutí ANO je sklouben pravicový názor se sociálním cítěním, které vámi uváděné politické strany v minulé vládě ne vždy akceptovaly. Výrazné zhoršení podmínek handicapovaných a sociálně slabých za minulé vlády, spolu se zvyšováním daní bych skutečně od pravicových stran nečekal. V tomto mne nemile překvapily, že např. úspěch jedince potrestají zvýšením daní. A plnit státní pokladnu tím, že zvednu daně (DPH) na lécích, knihách …….. to umí pomalu každý politický amatér. A tito „ekonomové“ nám vládli. Dalším důvodem je můj souhlas s názorem Babiše, že i společnost je nutné řídit jako firmu. Obdobný názor, i když s dodatkem, že je nutné respektovat některé zvláštnosti akademického prostředí, jsem také již dříve mnohokráte presentoval na univerzitě. Každý má mít kontrolovatelný úkol, jednotlivými členy vedení (univerzity, vlády) počínaje a nejnižším úředníkem (fakulty, státní správy) konče. Když jde tento způsob řízení v nejlepších firmách, pak to také může jít i ve veřejné správě.

 

Nabízí se otázka, jestli Babiš, který je vnímán, jako trochu jako jednorozměrný člověk nebude spíše, než spasitelem naší politiky italským Berlusconim?

Trochu upravím známé úsloví: do ženy, melounů a také do pana Babiše nevidíte. Tak jako on nevidí do nás. Tak jako on věří stovkám a tisícům lidí, kteří se pod jeho „křídly“ sjednotili s cílem provést zásadní a nutné změny ve společnosti, tak musím věřit jemu.

 

Myslíte si, že figura pražského šaušpílera Stropnického je vhodná na pozici lídra Vaší kandidátky?

Pan Martin Stropnický prokazuje vysoký stupeň porozumění problémům běžných lidí a snaží se jim pomoci. To je jedna zkušenost, které s ním mám z řady mítinků a z našich jednání s obyčejnými lidmi ve městech i vesnicích jihomoravského kraje. Pokud ho slyšíte v předvolebních duelech s představiteli jiných politických stran, pak jeho průprava a zkušenost v politice, kterou si přinesl z minula (např. z diplomatických či manažerských funkcí), je naprosto zřejmá. Jeho pracovní nasazení, solidnost a řada dalších osobních vlastností mne vede k přesvědčení, že jeho role lídra politického hnutí ANO v jihomoravském kraji byla a je správnou volbou.

 

Jak odhadujete výsledky voleb?

Do voleb každá strana jde s cílem zvítězit. Hnutí ANO nemůže být výjimkou.

 

Máte nějaké hlavní téma, s nímž kandidujete?

Reforma terciálního vzdělávání, do které jsem – spolu s některými dalšími rektory - investoval obrovské množství svého času, a která zásluhou minulé vlády nebyla dokončena. Tradičním mým tématem je spolupráce vysokých škol s průmyslovými podniky a možnost vyššího využití strukturálních fondů v rámci jihomoravského kraje. Když to jde na některých univerzitách, proč to nejde v kraji?

 

Jaký je Váš názor na EU a krajní možnost vystoupení z tohoto celku?

Byrokracie české státní správy způsobuje, že obdobné strukturální fondy jsou v Polsku (např. ve vzdělávání) běžně využívány ku prospěchu Poláků a zde se vytvoří další administrativní překážky, které odradí řadu našich lidí. Děláme si sami problémy a pak se vymlouváme na Brusel. Myslím si, že dnes hovořit o vystoupení z EU není vůbec na pořadu dne.

 

Myšlení západní civilizace je v dlouhodobé a prohlubující se krizi. Selhal multikulturní pohled na svět a nás zachvátila politická korektnost, kdy už se bojíme nazývat věci pravými jmény. Je z této situace nějaké východisko, kde hledat nové myšlenky, nové vize?

Krize – to už řekl Baťa- není jenom úpadek ekonomický, ale především je to úpadek hodnotový, úpadek morálky společnosti. Ekonomický úpadek je důsledkem pokleslosti morálky společnosti. Absence morálky, křesťanského desatera, mravních zásad je základní příčinou krize myšlení nejenom západní, ale zejména naší společnosti. Nové myšlenky, nové vize musíme hledat u nových lídrů společnosti - a určitě to nejsou páni a dámy, kteří vedli minulou či předchozí vlády.

 

Jak vnímáte paradox doby, kdy veřejnoprávní média ignorují demonstraci jednoho a půl miliónů Francouzů za rodinu a na druhé straně mají přímé vstupy z obskurních akcí typu Prague Pride, kterého se účastní i lidé, kteří postupně chtějí legitimizovat pedofilii?

Nemusíte chodit pro příklady do Francie. I u nás je běžné, že solidní, korektní jednání a výsledky firem či jedinců nejsou obvykle předmětem zájmu medií. Pokud však některá ze současných mediálních celebrit něco provede, pak jsou toho plné noviny. Novináři se přizpůsobují trhu, a to bohužel prvoplánově a tak se setřel rozdíl mezi seriózními a bulvárními medii.

 

Co pro Vás znamená Jižní Morava?

Už dlouho je to místo, kam se rád ze světa vracím.

 

Jakou představu ve Vás vyvolá sousloví moderní Brno?

Univerzitní město, plné mladých, po vzdělání dychtících lidí. A také město s vysokým inovačním potenciálem (nejenom v průmyslu).

Diskuze


Nový příspěvek

Copyright 2005-2020 Moderní Brno