Hlavička 4
Stanislav Pařízek | 11.4.2012 0:05

„Politické inženýrství hodných strýčků z ODS...“ Rozhovor se Stanislavem Pařízkem

Autor: Stanislav Pařízek

„Politické inženýrství hodných strýčků z ODS...“  Rozhovor se Stanislavem Pařízkem

Stanislav Pařízek

 

Oblíbený politik a dříve šéf ODS v Nedvědici. Letos se rozhodl svoje členství ve straně ukončit a o důvodech informoval veřejnost ve veřejném dopise ze dne 13. 2. 2012. Spolu s Pařízkem odešlo dalších 40 členů nedvědické ODS. Řada dalších bývalých i současných členů ODS vyjádřila svůj souhlas s obsahem Pařízkova prohlášení. Naopak šéf ODS Brno-venkov poslanec David Šeich se proti tvrzením Stanislava Pařízka ve své písemné reakci ostře ohrazoval.

Na žádost našich čtenářů přinášíme rozhovor, který na dopis Stanislava Pařízka navazuje...

 

Můžete čtenářům přiblížit svoji kauzu?

Osobně bych svůj odchod z ODS nepovažoval za kauzu. Dlouhodobě jsem nebyl spokojen s vývojem ve straně. Měl jsem pocit, že je potlačována svobodná a otevřená seriózní diskuse k různým tématům a například své odstranění z komise pro členskou základnu beru jako součást tohoto trendu. Mám pocit, že strana již nemá pevné ideové zakotvení a že se postupně vytrácejí nositelé morálních a odborných témat. Z vedení regionu i oblasti vyzařuje nekompetentnost a mnozí členové kvůli jejich nečinnosti a někdy i činnosti raději opouštějí řady ODS. To je příklad můj, ale například taky všech členů sdružení, jehož jsem byl pět let předsedou. Všichni pro rok 2O12 neuhradili členské poplatky a tím ukončili členství ve straně.

Proč jste odešel z ODS?

Nevěřil jsem v politiku ODS. Ta se od dob, kdy jsem vstupoval do Občanské demokratické strany, změnila. Navíc jsem cítil určitou snahu některých lidí z regionálního i oblastního vedení mě „zaříznout“.  Dříve jsem byl zvyklý, že se v ODS diskutovalo o různých tématech, před svým odchodem, jsem byl upozorňován, že kritizovat není správné. Bylo to pro mě nepochopitelné. Proč bych neměl diskutovat na různá témata právě uvnitř strany. Cítil jsem, že část ODS byla podrobena politickému inženýrství „hodných strýčků“ a tím ovlivněna demokracie ve straně a s tím jsem se nemohl smířit.


Co by se muselo stát, aby se z ODS ještě stala volitelná strana?

Pro určitou část voličů stále volitelná je, ale jejich počet výrazně klesá. Myslím, že v našem kraji je to okolo 10%. Což je dost neradostné číslo. Pro voliče je důležitá důvěra ve volený subjekt či osobu, nezkoumá, proč důvěra není, ale zda tam je. Dobré jméno ODS bylo poškozeno darebáky a zloději a myslím, že bude těžké je očistit. Problémem všech stran, včetně ODS, je neuvěřitelné množství lidí, kteří vidí politiku jako prostředek k zbohatnutí nikoli jako prostor k prosazení myšlenek. Pokud se straně podaří se těchto lidí zbavit, tak má vysokou šanci, být opět na výsluní.

 

Co si myslíte o Davidu Šeichovi jako předsedovi oblasti a poslanci?

Byť je dlouholetým předsedou OS a poslancem parlamentu, nemám pocit, že by byl přínosem pro ODS na Brno-venkově. Často jsem upozorňoval na fakt, že v oblasti téměř nebyl vidět, kromě období před tou či onou volbou. Pokud jsem se někoho zeptal, zda ví, kdo je David Šeich, většinou si málokdo vzpomněl, že je politikem ODS a když už, tak si ho uvědomil ve spojitosti s alkoholovou aférou na Malátově, případně návrhem povinnosti mít v autě alkoholtester.

Kdo organizuje nábor členské základny na Brno-venkově?

Již dříve jsem se k tomu vyjádřil v médiích. Bohužel je to fakt, který se špatně dokazuje. Poškozuje to demokracii ve straně, ale pod heslem, že pravda patří vítězům, dnes strana tvrdí, že zde nic podobného neexistuje. Dle mého soudu je to důvod, proč odchází mnoho členů.


Víte i o jiných případech „velrybaření“?

Můžu se domnívat, ale nebudu se vyjadřovat. Snad jen, že mnohé hlasy naznačují podivné praktiky například v Husovicích.

Jak vypadá podle Vás celorepubliková ODS? Je to tak, že ryba smrdí od hlavy, nebo jsou problémy oblastí jiné, než problémy celorepublikové?

Ryba smrdí od hlavy. Mám spoustu přátel napříč oblastmi ODS a řeší na různých místech stejné problémy. Hlasy o hodných strýčcích, co pomáhají těm či oněm, znějí opravdu odevšud. Spousta lidí odchází, protože se nejsou schopni ztotožnit s děním uvnitř ODS, ale i s politikou vlády a tím i vedením ODS. Reformy vypadají, jako by se dělaly pod heslem“ „Slibuji co jsem slíbil, odvolávám, co jsem odvolal.“ Změna ve vedení ODS byla chaotická a nepřinesla mnoho dobrého, v nejužším vedení dle mého soudu chybí silné osobnosti. Změna proběhla asi před třemi lety i u nás v našem regionu. Kosmeticky se změnilo vedení, léta ukázala, že nebyla odstraněna příčina problému, ale nositel odborných témat, dlouhodobě poškozovaný jedním mediálním útokem za druhým, patrně z vlastních řad. Navenek pro občana je patrně viditelná snad jediná změna a to ta, že nový předseda regionu pan Kadrnka získal post v dozorčí radě ČEZu.

Co byste rád v politice dokázal?

Dlouhodobě říkám, že nemám ambice být kariérním politikem, avšak vždy se rád vyjadřuji k tématům, která ovlivňují můj život. Myslím, že vstup do kariérní politiky by měl být pro občana vrcholem jeho profesní kariery, kdy dokázal, že něco umí, jsou za ním vidět výsledky jeho práce, ostatním občanům může jít příkladem, je natolik bohat, a to nejenom finančně, a bude představovat nezkorumpovatelnou morální autoritu, které půjde o všeobecné blaho a nikoli o prostředek k nabytí bohatství. Jsem jenom aktivní občan, který se snaží nebýt pasivní a jasně říkat, jak má obec, kraj a stát vypadat. Je důležité, abychom my občané, neupadli do jakési strnulosti a přestali politikům odpouštět zlodějiny, ať již jsou zprava či zleva. Abychom dlouhodobě sledovali jejich činy a při volbách jim vystavili účet za jejich práci.

Jak by měla vypadat politická strana, ve které byste chtěl být?

Po odchodu z ODS jsem nepřemýšlel o žádné jiné straně či projektu, i když mě z toho předseda oblasti pan Šeich obviňoval. Zaměřil jsem se na svoji firmu, které mě živí, a na svoje záliby jako je včelaření a zahrádkaření. Mám 30 včelstev a jsem v Nedvědici jednatelem ČZS. Co se týče strany, líbila by se mi strana konzervativní, eurorealistická, prosazující štíhlý efektivní stát, strana prosazující nízké daně a vyšší svobodu a odpovědnost občana za sebe sama a strana založená na bytostně demokratických principech nejenom na papíře.

Diskuze


Nový příspěvek

27.10.2014 17:17 paměť
"politická strana popisovaná v posledním odstavci existuje, není zastoupena v parlamentu." jestli myslíte žáčka Klause, pohrobka amnestátora mafie, osnovatele zlodějské formy privatizace a korupčního systému kriminálně ovládajícího stát po 20 let, učenlivého žáčka Macha, pobírače eurodotací po desítku let... Včera hřímal "EU je komunistická diktatura, copak to nevidíte?" požadoval její zrušení, dnes bere europlat a náhle se vyhlašuje za "eurorealistu" :-D :-D
24.4.2012 9:24 Pavel
musím jen souhlasit, jsem jeden z členů MS Nedvědice a spolu s přáteli jsme členství ukončili kvůli naprostému znechucení praktikami a směrem kterým se dnešní ODS vyznačuje. Je to veliká škoda, většinu členů (mých přátel) jsem přesvědčil, že ODS je správnou cestou k ekonomicky zdravému státu a teď se za ni musím s prominutím stydět.
11.4.2012 22:00 croco
Jenom trochu mimochodem, politická strana popisovaná v posledním odstavci skutečně existuje, ovšem není zastoupena v parlamentu. Chce to hledat, to je celé.
11.4.2012 19:22 Henry
Dnes si již vrabci na střeše cvrlikají, že v království modrém v Brně a okolí je cosi prohnilého.
11.4.2012 19:17 Tereza
Milý Františku, já jsem neřekla, že někdy někoho vyhodili za názor....jen už si prostě neškrtne :-)))
Nejsem žádná známá pana Pařízka, aby to nevyznělo, že jsem zaujatá....jen jako ještě stále člence ODS mi tak trochu mluví z duše... Všichni o tom ví, ale nikdo to nahlas neřekne :-)
11.4.2012 18:51 Tereza
Milý Františku, já jsem neřekla, že někdy někoho vyhodili za názor....jen už si prostě neškrtne :-)))
Nejsem žádná známá pana Pařízka, aby to nevyznělo, že jsem zaujatá....jen jako ještě stále člence ODS mi tak trochu mluví z duše... Všichni o tom ví, ale nikdo to nahlas neřekne :-)
11.4.2012 18:47 Rasputin
Člen ODS mluví o žádosti o podporu pana Pařízka, kterou údajně nedostal. Je to účelová lež Brno-venkovské ODS, která nejde ničím podložit. Pařízkův odchod byl avizován s předstihem primárek v návaznosti na jeho podivné odstranění z komise. Druhým zarážejícím faktem je, že někteří diskutující, podobně jako poslanec Šeich, předjímají výsledek aniž proběhla volba.
11.4.2012 18:46 Tereza
Milý Františku, já jsem neřekla, že někdy někoho vyhodili za názor....jen už si prostě neškrtne :-)))
Nejsem žádná známá pana Pařízka, aby to nevyznělo, že jsem zaujatá....jen jako ještě stále člence ODS mi tak trochu mluví z duše... Všichni o tom ví, ale nikdo to nahlas neřekne :-)
11.4.2012 18:38 Rasputin
Pařízek využil demokratického práva neúčastnit se. Pokud vím, odešel v předstihu před primárkami a neporažen, což některým asi vadí. Teorie o tom, že by ho nikdo nevolil, je sice zajímavá, ale měl ve sněmovních volbách víc preferenčních hlasů, než většina zvolených poslanců. Získal u voličů větší důvěru než například poslanec Šeich.
11.4.2012 18:37 Tereza
Milý Františku, já jsem neřekla, že někdy někoho vyhodili za názor....jen už si prostě neškrtne :-)))
Nejsem žádná známá pana Pařízka, aby to nevyznělo, že jsem zaujatá....jen jako ještě stále člence ODS mi tak trochu mluví z duše... Všichni o tom ví, ale nikdo to nahlas neřekne :-)
11.4.2012 15:52 František
Milá Terezo, nepamatuji si, že by (na rozdíl od jiných stran) někdy někoho z ODS vyhazoval za jiný názor :-)

Mám takový pocit, že i pan Pařízek odešel sám. To je přece normální, že lidé do ODS přichází a zase odchází. To se děje ve všech organizacích...

Jen pan Pařízek to své prásknutí dveřmi neustále medializuje. A se znalostí věci bych si dovolil tvrdit, že s mu s tím někdo pomáhá :-)))
11.4.2012 15:21 Moderní Brno - redakce
Milý Františku, v jedné věci máte naprostou pravdu. S medializací prásknutí dveřmi v tomto případě Stanislavu Pařízkovi pomáháme my. Rozhovor pro Moderní Brno totiž nebyla jeho iniciativa, ale naše. Reagovali jsme tím na opakované dotazy a žádosti čtenářů.
11.4.2012 15:12 Brebis
Pan František v této diskusi je vzácný exponát. Vzhledem k tomu, že Antonínova otázka zapadla, zeptám se znovu a explicitně.
Jak to, že Stanislav Pařízek věděl, že nebude na kandidátce? Ono se to, kdo na ní bude, snad napevno domlouvá předem, ještě před primárkama, milý Františku?
Tak to potom už chápu, co je to ovčanská demokracie.
11.4.2012 15:04 František
Milá Terezo, nepamatuji si, že by (na rozdíl od jiných stran) někdy někoho z ODS vyhazoval za jiný názor :-)

Mám takový pocit, že i pan Pařízek odešel sám. To je přece normální, že lidé do ODS přichází a zase odchází. To se děje ve všech organizacích...

Jen pan Pařízek to své prásknutí dveřmi neustále medializuje. A se znalostí věci bych si dovolil tvrdit, že s mu s tím někdo pomáhá :-)))
11.4.2012 14:44 Člen ODS
No nevím, Stanislave. Žvástáš tady hezké kraviny. Když se měla řešit kandidátka do kraje, tak jsi ani nekandidoval a raději vystoupil. A když jsi žádal o podporu, kterou jsi nedostal, zachoval ses jak zbabělec. Co sis tímto dokázal?
11.4.2012 14:42 František
Jasně.

To už ale věděl, že na ní nebude. :-)))
11.4.2012 14:00 Tereza
Jasně...když někdo řekne svůj názor, je to špatně a do strany se už nehodí. A za všechno co se děje v ODS můžou Venclíci, Pařízek a Juha :-)))
11.4.2012 13:55 antonín
V Ods nefungují demokratické principy Františku?
11.4.2012 12:52 František
Jasně.

To už ale věděl, že na ní nebude. :-)))
11.4.2012 12:50 antonín
Pařízek odešel již před proběhnutím stranických primárek do kraje.
11.4.2012 12:37 František
Pěkné PR pro člověka, který odešel kvůli tomu, že se nedostal na krajskou kandidátku ODS.

Syndrom zhrzené milenky se tomu říká. Jinak samozřejmě všichni ví, že se jedná o společný postup bratří Venclíků, pana Pařízka a Marka Juhy.

Nikdo je nechce volit, tak se snaží prosadit alespoň tímto způsobem :-)))
Copyright 2005-2020 Moderní Brno