Hlavička 3
Moderní Brno | 9.10.2012 17:37

Opustili nás lidé, kteří měli místa v Praze na ministerstvech

Autor: Moderní Brno

Opustili nás lidé, kteří měli místa v Praze na ministerstvech

MB přináší rozhovor se Stanislavem Juránkem, dnes asi nejvýraznější tváří resurektované KDU-ČSL, který má díky svým volebním výsledkům šanci vážněji promluvit i do celostátní politiky.   V současnosti je krajským lídrem KDU-ČSL. Osm let byl hejtmanem jihomoravského kraje a v současnosti je i senátorem.

 

 

Jaké pro Vás bylo, když ČSSD po minulých krajských volbách uzavřela koalici s ODS a teprve po dvou letech, po rozpadu koalice, oslovila Vaší stranu?

Situace pro nás byla jasná, byli jsme druhou nejsilnější stranou a trvali jsme na svém programu. Především na otázkách rozpočtu a zdravotnických poplatků. Trvali jsme na tom, že zdravotnické poplatky jsou celostátní problém a kraj je nemá vracet.  V polovině volebního období nastala nová situace, kdy nás ČSSD oslovila. My jsme si stanovili podmínky, za kterých je pro nás koaliční spolupráce možná.  Primárně šlo o neproplácení zdravotnických poplatků a vypuštění některých kontroverzních projektů, jako byla curlingová hala či nesmyslně drahý archeopark v Pasohlávkách. Tyto akce nám připadaly v době krize nesmyslné. Chtěli jsme je nahradit akcemi, které byly dotovány z evropských fondů především do dopravní sítě. Chtěli jsme také prosadit větší konkurenci na železnici a díky tomu může dnes projít až 55% železnice v JMK novým výběrem na poskytovatele.

 

V kuloárech se občas tvrdilo, že Michal Hašek Vás jako koaličního partnera nechtěl, protože jste pro něj coby politik byl příliš velká konkurence…

Obavy tady jistě mohly být, to je přirozené. Nicméně jsem bral v potaz realitu volebního výsledku, kdy jsme skončili druzí a to v sobě nese jistou logiku.  Prioritou bylo dělat věci pro kraj, nikoliv prosazovat moji osobu, a myslím, že se to vyplatilo. Máme funkční letiště, které zvýšilo turistický ruch a díky tomu přišli i další investoři, nekrachují nám krajské nemocnice, máme funkční program rodinných pasů a jako první z krajů jsme začali se senior pasy. Myslím, že to je nejdůležitější odpověď.

 

Stal jste se politickou tváří tématu slučování středních škol. Nemáte někdy pocit, že Vám sociální demokraté toto téma přenechali naschvál, aby Vás před voliči znemožnili? Vždyť slučování politikovi nemůže přinést pozitivní body.

Nikdy jsem se nebál rozhodovat, třeba při povodních. To bylo jedno z nejsložitějších období. To bylo opravdu krizové řízení. Nebojím se ani teď, přestože řeším velmi nevděčné problémy, které nikoho netěší, ale jestliže jsme mívali 20 000 studentů v prvních ročnících středních škol, tak letos jich máme v prvním ročníku 9 600 a příští roky to bude stejné, takže nám nezbývá nic jiného, než abychom slučovali. Politická shoda s našimi partnery včetně opozice je v této otázce jasná, máme slučovat. Problém nastává, když se začne jednat o konkrétní školu. Každá škola má své studenty, absolventy a své zastánce.  Pokud ale tato opatření neuděláme, bude nás to stát půl miliardy korun navíc, které budou v kraji chybět jinde. Vše je podloženo odbornými podklady a dlouhodobými záměry, podmínky slučování jsou jasně dány dokumentem, který schválilo zastupitelstvo. Jde o „Dlouhodobý záměr vzdělávání JMK“.

 

Ve svém programu píšete, že chcete podpořit matky, vracející se po mateřské do zaměstnání. Jak konkrétně to chcete udělat?

Pomáháme mateřským centrům, aby matky nezůstávaly s dětmi samy. Dnes, když je málo mateřských školek, se jim snažíme odlehčit pomocí zakládání firemních školek. Jednu máme přímo v budově kraje, další jsme podpořili na Mendlově univerzitě. Podpoříme rekvalifikaci maminek po mateřské dovolené.

 

Co soudíte o dvoukariérových rodinách?

Vždy budeme pro to dát ženě prostor, pokud bude chtít zůstat doma. Zároveň chceme vytvořit i podmínky ženám, aby se mohly věnovat kariéře. Vytvořit jim podmínky, aby mohly mít třeba zaměstnání i na míň než 8 hodin a věnovat se zároveň více svým dětem. Pečující otec může být také varianta, ale muži k tomu nemají příliš dispozice.

 

Má i KDU-ČSL své kmotry?

Nevím o žádném kmotrovi, takže věřím, že ne. Nemáme žádné miliardářské sponzory, politiku si odpracováváme od regionální úrovně a díky tomu jsme nezávislí na lobistických skupinách.

 

 Co pro Vaši stranu znamenalo, když jste se nedostali do parlamentu?

Nejpodstatnější byla ztráta ovlivňování politiky a také samozřejmě ztráta finanční. Fungujeme v senátu, kde máme svůj klub, ale je to taková poloviční náhrada.

 

Myslíte si, že muselo dojít k rozštěpení KDU-ČSL? Jak jste to rozdělení vnímal?

Vnitřní spory, které jsme měli před našim rozdělením,  byly tak velké, že byly schopné KDU-ČSL kompletně zlikvidovat. Konec konců takovým vypovídacím prostředkem bylo i to, že nás opustila většina lidí, kteří měli místa v Praze na ministerstvech, a zůstalo nám opravdu jen pár věrných.  

Rozdělení je vždy bolestivé. Vím, že to spoustu členů zasáhlo, ale ubyly nám konflikty. TOP09 je ale dnes jiná strana. Necítím k TOP09 žádnou zášť, budu se s nimi rád bavit o tom, co nás v politice spojuje, a nechci už řešit, co nás rozděluje.

 

Váš současný stranický předseda působí trochu nezkušeně a bezradně…

Možná se současné vedení zabývá některými vnitrostranickými věcmi až příliš malicherně, právě proto, že zde není v poslanecké sněmovně možnost zasahovat do celostátní politiky. Náš současný předseda podle mě dělá v současnosti správný krok a přijímá osobní politickou zodpovědnost, když kandiduje v Královohradeckém kraji. Je totiž velmi těžké být předsedou významné politické strany, když sám nezastáváte v politice nějaké významné místo, které takové funkci dodává legitimitu.

 

Objevují se různé návrhy na přejmenování Vaši strany, co na tyto návrhy říkáte?

To vidím k diskuzi pouze na jedno odpoledne. Jde jen o to vypustit z názvu Československá a nahradit ho názvem Česká, v tomto je to nutné. Jinak si myslím, že v názvu musí zůstat jak křesťanská, tak lidová, protože to odpovídá naší tradici a tomu, jak nás lidi vnímají.

 

Jste jedním z nejúspěšnějších politiků KDU-ČSL , není to dobrá vstupenka říct si i o předsedu strany?

V KDU - ČSL patřím již ke starším a naše strana prochází určitou generační výměnou. Nicméně chci pro stranu pracovat na všech úrovních, jak to jenom půjde.

 

Diskuze


Nový příspěvek

18.10.2012 13:07 David
Moc řečí je čtverka.
Copyright 2005-2020 Moderní Brno