Hlavička 3
MB - VB | 25.10.2005 11:30

Náměstí Svobody k nepoznání...

Autor: MB - VB

Dlouho plánovaná rekonstrukce náměstí Svobody začala před několika dny. Konečné podoby rekonstrukce za sto osmdesát milionů korun se dočkáme zhruba v říjnu příštího roku, kdy mají být práce na jeho přeměně hotovy. [img_thumb namesti_Ceska.jpg] [img_thumb namesti_Masarykova.jpg] [I]Pohled od ulice České a Masarykovy...[/I] [B]Změní se náměstí k nepoznání?[/B] Celé náměstí se může těšit na kamenný dlážděný povrch. Pro pěší bude vymezen asi 10 m široký pás kolem celého náměstí a doplněn lavičkami a letními zahrádkami. Obsluha náměstí by se tak do tohoto prostoru neměla vůbec dostat a bude moci využít pouze prostoru kolejiště. Tramvajové koleje totiž na náměstí zůstanou a v budoucnu tak budou sloužit např. i historické tramvaji. Opravy se dočká samozřejmě i mariánský morový sloup. Novým prvkem bude gigantická bronzová kašna. Stát bude u ústí Kobližné ulice, tj. v místě původní Merkurovy kašny, jejíž obnova nebyla možná. V průměru má mít nová kašna patnáct metrů a zdobit ji budou kromě tryskající prosvětlené vody také úryvky veršů z básní Jana Skácela. Skromnější pítko, které bude vytvořeno ve stejném duchu jako kašna, bude stát u ústí ulice České. Na náměstí se objeví také půdorys původního kostela, který stál dříve v jeho středu. Úpravy završí linie lipových stromů na severní straně náměstí. Stromořadím se bude dále pokračovat také v ulici Rašínově. Po obvodové lince náměstí bude vybudováno nové osvětlení na stožárech. Opomenut nebude ani další mobiliář, ke kterému patří např. plakátovací plochy jako výduchy z kolektorů, vitríny informačního systému či směrníky. [img_thumb namesti_Koblizna.jpg] [img_thumb namesti_Rasinova.jpg] [I]Pohled od ulice Kobližné a Rašínovy...[/I] [B]Kdo je autorem návrhů?[/B] Rekonstrukce náměstí se připravuje podle návrhů renomovaných architektů Tomáše Rusína a Ivana Wahly, vodní prvky navrhli architekti Ladislav Kuba a Tomáš Pilař. [B]Jaký bude postup prací?[/B] Do konce roku budou započaty pouze drobnější úpravy a přípravné práce, tak aby Brňané nepřišli o tradiční vánoční trhy. Během prosince by měli dělníci přeložit elektrické vedení zpod povrchu náměstí do nově budovaných kolektorů. Po ukončení přeložek elektrických a telefonních přípojek přijdou na řadu zemní práce na rekonstrukci povrchu náměstí. Avšak až po Vánocích, kdy se rekonstrukce na několik týdnů zastaví. Naplno se do stavby dělníci pustí až po Novém roce, resp. v únoru nebo březnu, v závislosti na klimatických podmínkách. [img namesti_orto.jpg] [I]Mapa náměstí Svobody s popisky...[/I] [br] [COLOR red][B]Aktuálně z MmB, 7.11.2005:[/COLOR][/B] [I]V rámci diskuze byly vzneseny dotazy týkající se dalších plánovaných úprav centra města. Nyní přinášíme odpověď získanou z Úseku technického MmB:[/I] [B]Jaké další rekonstrukce se v centru Brna připravují?[/B] Rekonstrukce náměstí Svobody není jedinou aktuálně připravovanou rekonstrukcí. Město Brno se zavázalo ve svém rozpočtu investovat ročně zhruba 50 mil. do regenerace městské památkové rezervace. Po dokončení úprav na náměstí bude následovat: - rekonstrukce ulic [I]Kobližná, Kozí, Poštovská, Zámečnická[/I] - rekonstrukce ulic [I]Starobrněnská, Mečová[/I] (v současné době se dokončuje dokumentace pro stavební povolení) - rekonstrukce ulice [I]Rašínovy[/I] - úprava [I]prostor před Obchodním domem Centrum[/I] (v současné době probíhá soutěž na architektonické řešení) Projekčně není prozatím připravována rekonstrukce ulice [I]Česká[/I]. Řešena bude až v další etapě, společně s ulicemi [I]Veselá, Solniční, Skrytá, Jakubská a Středova[/I]. [B]Jako samostatné akce budou dále realizovány:[/B] [I]Rekonstrukce Dominikánského náměstí[/I] - v současné době jsou zpracovány varianty architektonického řešení [I]Rekonstrukce Zelného trhu[/I] - v současné době se dokončuje dokumentace pro stavební povolení zpracované na základě architektonické soutěže [I]Rekonstrukce Římského náměstí[/I] - další postup je podmíněn realizací soukromých investic. Před dvěma lety bylo dokončeno provizorní předláždění. (Protože regulační plán MPR počítá s dostavbou objektu v záměru ulice Františkánská a přestavbou domů na východní straně náměstí k ulici Josefské je nutné nejprve tyto dostavby realizovat a teprve poté bude řešen definitivní povrch.) [I]Foto: MMB, OÚPSŘ[/I]

Diskuze


Nový příspěvek

Copyright 2005-2019 Moderní Brno