Hlavička 2
Matěj Hollan | 6.6.2012 18:00

Komu patří Jižní centrum v červnu 2012 - díl druhý

Autor: Matěj Hollan | Fotografie z: osbrneni.cz/wp-co...entrum.png

Komu patří Jižní centrum v červnu 2012 - díl druhý

Pokračování článku Komu patří Jižní centrum v červnu 2012 - díl první.

 

 

 

Pozemky v Jižním centru lze rozdělit na tři skupiny:

1. pozemky Statutárního města Brna a jeho akciové společnosti Jižní centrum Brno, a. s.

2. Firmy vlastněné lidmi z ODS, či osobami spřízněnými: Brno New Station Development, a. s.; Karlín Development II, s. r. o.; Randora, a. s.; Dominikánská, s. r. o.; Vodička, a. s.; Axa, penzijní fond, a. s.

3. Pozemky firmy Aupark Brno, spol. s r. o.

 

Klíčoví hoši:

Jiří Hos, místopředseda brněnské ODS, zastupitel města Brna

 

Radek Konečný, Hosův kolega od fochu

Jiří Hromada, Konečného a Hosův kolega

 

Vlastimil Žďárský, člen předsednictva Městského výkonného výboru ČSSD, člen Rady města Brna

Pavel Blažek

Pavel Blažek, místopředseda ODS, předseda brněnské ODS, člen Rady města Brna

 

Petr Žaluda

Petr Žaluda, generální ředitel Českých drah

 

 Michal Štefl

Michal Štefl, generální ředitel OHL ŽS, šéf Krajské hospodářské komory

Jaroslav Dokoupil, jednatel architektonické firmy Arch.Design

 

 

Jižní centrum Brno, a. s.

Akciová společnost 100% vlastněná městem Brnem, přes kterou město spravuje lukrativní pozemky a prodává je investorům pro realizaci jejich záměrů.

Vznikla v roce 1994 převodem části městských pozemků na účelově založenou akciovku. Tento postup bývá obvyklý všude po světě, aby měla akciová společnost volnější ruce při nakládání s pozemky a vše nemuselo procházet přes zastupitelstvo a městský rozpočet.

JCB čile obchoduje s pozemky s firmami, které potřebují zcelit pozemky do logických celků, pořádá nabídková řízení pro developery a jednou za rok představí prezentační video, kterým se prý chlubí na veletrhu v Cannes.

V představenstvu a dozorčí radě JCB, a. s., sedí představitelé velké koalice.

Představenstvo: Naděžda Křemečková (radní Brno-Slatina místopředsedkyně brněnské ČSSD), Libor Šťástka (starosta Brna-střed, ODS), Jiří Novotný (ČSSD), Ludvík Kadlec (místostarosta Brna-Černovic, člen vedení brněnské ODS), Dušan Pazdírek (ČSSD), Jiří Zorník (místostarosta Brna-Kohoutovic, člen vedení brněnské ODS).

Dozorčí rada: Bc. Aleš Jakubec (starosta Brno – Tuřany, ČSSD, člen dozorčí rady od 15. května 2012), Daniel Borecký (KSČM), Stanislav Michalík (člen vedení brněnské ODS).

Klíčovou osobou je Vlastimil Žďárský (radní města Brna, předseda klubu zastupitelů, člen vedení brněnské ČSSD), který byl členem dozorčí rady do 15. května a který rozhoduje o všem, co se děje nejen na pozemcích vlastněných Jižním centrem Brno, a. s., ale v celém Jižním centru, respektive v celém Brně…

Na akciovou společnost vlastněnou z většiny veřejnou institucí, v tomto případě 100% městem Brnem, je nutné pohlížet stejně jako třeba na odbor magistrátu – všechno, co dělá, musí mít možnost kontrolovat nejširší veřejnost, jelikož se jedná o hospodaření s městským majetkem. Specifikum této konkrétní akciovky je, že odmítá poskytovat občanům informace o své činnosti v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Již déle než rok protiprávně tají informace o prodeji či výměně pozemků v Jižním centrum a o smlouvách s developery. Členové představenstva si totiž odhlasovali, že pro ně zákon neplatí a že se považují za soukromou firmu.

Komu, co a za kolik JCB z našich městských pozemků prodává, nelze standardní cestou zjistit.

Pozemek v katastru

Brno New Station Development, a. s.

Brno New Station Development, zkratkou BNSD, má od Českých drah pronajaté pozemky hlavního nádraží, na 40 let a s předkupním právem. Finální text smlouvy České dráhy, akciová společnost vlastněná státem, odmítají protiprávně zveřejnit, ač jsou dle zákona o svobodném přístupu k informacím povinni – z obdobného důvodu jako výše zmíněné Jižní centrum Brno, a. s. K dispozici je jen pracovní verze smlouvy.

Společnost byla založena jako účelové uskupení pro získání železniční stanice Brno hlavní nádraží. Jejím cílem je koupit od ČD veškeré pozemky nevyužité pro železniční dopravu, využít prostor nádraží po jeho zrušení v důsledku odsunu pro výstavbu a do té doby budovy nádraží pronajímat. V současnosti chce BNSD postavit mezi Kolištěm a Benešovou, pod náspem odstavné kolejové skupiny, podzemní parkoviště, na Nových Sadech a v prostoru Malé Ameriky realizovat výstavbu administrativních a bytových budov a postavit zde autobusové nádraží (namísto stávajícího u Grandu).

Místopředsedou představenstva BNSD je Jiří Hos, současný zastupitel města Brna a místopředseda brněnské ODS. Dalšími členy předsednictva či dozorčí rady jsou Radek Konečný, Jiří Hromada, Bohuslav Vítek, Libor Valenta a Ľuboslav Drobáň.

Partnerem při uzavření smlouvy s Českými drahami BNSD byla společnost AXA, a. s., (dříve Winterthur penzijní fond), jejímž předsedou představenstva byl do února 2008 Petr Žaluda. Podle výpisu z obchodního rejstříku byl Petr Žaluda od 1. března 2002 do 22. února 2008 předsedou představenstva Axy a současně se mu povedlo stát se od 1. února 2008 šéfem Českých drah.

Od ledna 2012 se snaží Žaluda a společníci z BNSD dokončit to, co začali, a prodat nádraží BNSD. V únoru 2012 se podařilo tento tajný prodej zastavit, s prodejem nesouhlasí Správa dopravní železniční cesty, s. o., ani Ministerstvo dopravy, ale podle informací ze zákulisí se Žaluda, Hos a Konečný snaží potajmu o prodej nádraží dále. 

BNSD měla dříve jediného akcionáře – Getonix, a. s. (dnes Karlín Developmnet II, s. r. o.), napojeného na  J&T, který vlastní pozemky hned vedle.

Sídlo BNSD je na Zámečnické, ve stejné budově jako kavárna Onyx, kterou prostřednictvím firmy FIBA. K, spol. s r.o., vlastní společník Hose, Konečný.

BNSD má akcie na majitele v listinné podobě, takže nelze zjistit, kdo vlastně brněnské nádraží vlastní. Odhaduji, že spolu s Hosem a Konečným je drží Žaluda, Vlastimil Žďárský a Pavel Blažek.

Vizualizace sociální sítě, Pozemek v katastru 1, Pozemek v katastru 2

Karlín development II, s. r. o.

dříve, do 31. 10. 2011, Getonix, a. s.

Getonix byl bývalý jediný akcionář BNSD, a. s.

Bývalý člen představenstva Getonixu, Jiří Hromada, je současným členem představenstva BNSD, bývalý předseda dozorčí rady, Bohuslav Vítek, je současným předsedou dozorčí rady BNSD.

Personálně (přes Víta Kobernu a Martina Kodeše) byl Getonix propojený s firmou J&T Real Estate.

Jediným akcionářem Getonixu byla kyperská společnost CALLIES ENTERPRISES LIMITED.

Getonix 31. 10. 2011 sfúzoval s firmou Karlín Development II, s. r. o., která se stala jeho následnickou organizací. Jejím jednatelem byl dříve Martin Kodeš. Karlín Development II je napojen na J&T.

 

Karlín Development II je 100% vlastněn kyperskou firmou MAZES ENTERPRISES LIMITED, což v překladu znamená „Bludiště s ručením omezením“.

Kdo tyto celoměstsky důležité pozemky ovládá, je nemožno zjistit a opět platí to, co u BNSD – tvrdí se, že Hos, Konečný, Žaluda, Žďárský, Blažek. A samozřejmě kluci z J&T.

Vizualizace sociální sítě,Pozemek v katastru

Randora, a. s.

Randoře patří úzký proužek pozemků mezi pozemky Karlínu Development II. Bývalým členem dozorčí rady je Jiří Hromada, současný člen představenstva BNSD. Předsedou představenstva byl bývalý starosta Znojma, Petr Nezveda (ODS).

Lidé z představenstva a dozorčí rady vlastní dále na podivné seskupení obskurně znějících firem, které dělají bůhvíco.

Akcie jsou opět na majitele v listinné podobě, takže za tím stojí bůhvíkdo. 

Vizualizace sociální sítě,Pozemek v katastru

Vodička, a. s.

Firma vlastnící část budovy Trinity. Místopředseda představenstva, Rudolf Vodička st., je spolu s Hosem a Konečným například členem představenstva další firmy působící v Jižním centru, Dominikánská, s. r. o.

Vizualizace sociální sítě 1,Vizualizace sociální sítě 2Pozemek v katastru

AXA penzijní fond a. s.

Axe patří větší část Trinity. Společnost, jejímž předsedou představenstva byl do 22. 2. 2008 Ing. Petr Žaluda, od 1. 2. 2008 současný generální ředitel ČD, a. s. Axa, tehdy Winterthur penzijní fond, byla partnerem BNSD, která si pronajala pozemek od Českých drah.

Pozemek v katastru

Dominikánská, s. r. o.

Další firma Jiřího Hose, Radka Konečného a Rudolfa Vodičky st., která má pozemky v Jižním centru, mezi rozvětvením ulic Dornych a Plotní. Hodlá zde po zbourání stávajících domů vystavět třináctipatrový Dorn.

Vizualizace sociální sítě,Pozemek v katastru

AUPARK Brno, spol. s r.o.

Společnost toužící těsně vedle Vaňkovky a Zvonařky vystavět konečně největší hypermarket v Brně. Generálním projektantem Auparku je firma Arch.Design, zpracovatel budoucího územního plánu města Brna. Arch.Design je též autorem územní studie Regulace centrálního území dotčeného přestavbou ŽUB z roku 2005 a aktuálně zpracovává novou územní studii na Jižní centrum.

A konečně je Arch.Design i zpracovatelem územní studie na Aupark, kde na zakázku Magistrátu města Brna hodnotil, zda se hypermarket do území vejde v souladu s územním plánem. Územní studie je pro možnou realizaci hypermarketu nezbytná. Suma pro postavení Auparku je více než miliarda. Částka za studii pro město byla cca 100 tisíc. Nepřekvapí, že Arch.Designu vyšlo, že Aupark je pro dané území ideální řešení. Za tento střet zájmů odsoudil Stavovský soud České komory architektů jednatele Arch.Designu, Jaroslava Dokoupila a Radoslava Kobzu k 50.000 pokutě a tříletému distanci pro přijímání veřejných zakázek. Rozsudek zatím není pravomocný.

Aupark staví firma HB Reavis, která podobné Auparky staví již několik let na Slovensku. Takřka vždy je stavba spojena s odporem veřejnosti, porušováním zákonů a korupcí. Firma si vždy napřed zaháčkuje radnici a pak už to jede po másle. Nejinak je tomu i v Brně, kde oslavný úvodník do reklamního prospektu napsal pan primátor.

V blízké době bude Auparku usilovat o územní rozhodnutí.

Aupark má být jen jeden projekt tohoto investora. Hned na protější straně budoucího Bulváru, je plánována výstavba kancelářsko-bytového komplexu Apollo. HB Reavis by tak vlastnil vůbec nejdražší a nejvýnosnější pozemky a objekty po obou stranách Bulváru, hned před odsunutým nádražím.

Jak se firma k pozemkům dostala, není jasné.

Pozemek v katastru

 

 

 

 

 

 

 

Hoši:

 

Brněnští podnikatelé Hos, Konečný a Hromada– bez nich se v Brně neuskuteční nic. Namátkou:

- Konečného firma BM bd, a. s., získala v kupčení s Jaltou pozemky v Pisárkách a Stránicích, kde nyní, mezi ulicí Preslova a Bohuslava Martinů, staví luxusní Rezidenci Martinů. Pozemek byl při směně ceněn na 17 mil. Kč, dnes se jeho minimální hodnota odhaduje na 24 mil. Kč. Konečný je označován jako osoba v pozadí transakce s pasáží Jalta.

- Konečný s Hosem vlastní firmu BK BASKETBALL BRNO, s.r.o., jejíž klub Basketball Brno hrával do minulé sezóny nejvyšší ligu. Ředitele klubu Basketball Brno dělal dříve jejich kamarád, legendární Radovan Novotným, dlouholetý tajemník radnice Brna – střed a šedá eminence ODS,  t. č. sedící spolu s bývalým starostou Brna – Žabovřesk, Alešem Kvapilem, za korupci. Jak moc byli Novotný, Hos a Konečný fandové do sportu a jak moc byl smysl firmy jiný, si můžeme jen domýšlet.

 

- Nelegální parkoviště na Římáku – 50% podíl ve společnosti Římák, s. r. o., měl do 23. srpna 2011 Hos;


kavárna Onyx  hned naproti sídlu brněnské ODS atd.

 

Konečný je v byznysu starý známý: Cituji z Hospodářským novin, z článku Marka Pokorného: „Hromada s dalším členem představenstva BNSD Radkem Konečným mají s pronájmy na desítky let dopředu již zkušenosti - a doplatili na v devadesátých letech věřitelé zkrachovalého řetězce Vít Potraviny. A naopak stíhaný Tomáš Pitr díky nim skoro zdarma přišel k majetku v hodnotě mnoha set milionů korun.

 

Konečný s Hromadou jménem své tehdejší společnosti La Panthera odkoupili krachující řetězec s více než dvěma desítkami nemovitostí v hodnotě bezmála miliardy korun. A ty okamžitě pronajali na 25 let Pitrově skupině. Jednou z nemovitostí byl i zámeček v Praze-Krči, před nímž byl zavražděn kmotr podsvětí František Mrázek. Když do firmy Vít Potraviny přišel konkurzní správce, tak zjistil, že kvůli nevypověditelnému pronájmu jsou domy takřka neprodejné - jediný, kdo je byl ochoten koupit, byl právě Pitr. Ten tak nakonec více než dvacet velkých prodejen a zámeček získal za zhruba 40 milionů korun, tedy za cenu ročního nájmu.

 

Radek Konečný dostal do počátků své kariéry hezké peníze od svého táty, Viléma Konečného, znalce, který nadhodnotil cenu drahokamenů o 30 milionů, o které připravil Komerční banku. Ze sedmiletého trestu ho osvobodilo veto Václava Klause z roku 2004.

 

Vztahy Hose a zejména Konečného s Petrem Žaludou, generálním ředitelem Českých drah, jsou dle mých informací velmi vřelé. Prodej pozemků brněnského nádraží firmě BNSD má být jeden z hlavních důvodů, proč Žaluda do čela ČD šel.

 

Pavel Blažek (ODS) a Vlastimil Žďárský (ČSSD) – navenek moc nemluví, v zákulisí jsou  klíčovými hráči. Pavel Blažek, předseda brněnské ODS, je architektem současné velké koalice. Přestože ODS mohla vládnout spolu s TOP09 a KDU-ČSL, se svým primátorem, domluvil s Onderkou a Žďárským velkou koalici.

 

Žďárský sedí v představenstvu či dozorčích radách několika městských akciovek – do 15. května v Jižním centru Brno, od 15. května v Dopravním podniku města Brna, dál v Brněnských komunikacích, Brněnských vodárnách a kanalizacích a odpadovém SAKO. Bez jeho souhlasu – i když to není ukotveno formálně – se v Brně a v Jižním centru zvláště nepostaví ani stánek na buřty.

Tvrdí se, že rozhodující akcie k firmám vlastnícím pozemky v Jižním centru drží přes Kypr a v listinné podobě právě oni – leč je to neprokazatelné.

 

Petr Žaluda, ředitel Českých drah – možný vlastník akcií firem Brno New Station Development, Getonix a Randora, ale hlavně muž, který v době, kdy se BNSD ucházely o pronájem nádraží, vedl pojišťovnu Axa (vlastnící část Trinity), která firmě BNSD při získávání finančně asistovala. V době, kdy se 40letý pronájem mezi ČD a BNSD podepisoval, stal se šéfem ČD…

 

S Hosem a Konečný, s nimiž ho pojí úzké přátelství, chtějí dle všeho budovy a pozemky Českých drah na hlavním nádraží získat, o což se nyní Žaluda vehementně z pozice šéfa ČD snaží. Předpokládá se, že bude z čela ČD brzy vyhozen, prodej brněnského nádraží skryté firmě, by měla být jeho labutí píseň.

 

Jaroslav Dokoupil, spolu s Radoslavem Kobzou šéf Arch.Designu –  architektonické firmy, která v Brně dělá skoro všechno. Stál například i za neuskutečněným záměrem pozemních garáží na Zelném trhu. Specializuje se na Jižním centrum, pro které vytvořil Arch.Design v roce 2005 na zakázku města urbanistickou studii nahrazující neexistující regulační plán, v současné době dokončuje další územní studii. Arch.Design také pro město maluje nový územní plán, který bude pro budoucnost Jižního centra směrodatný. Specificky se věnuje hypermarketu Aupark, pro kterého zaráz pracuje pro investora i pro město, ač je to střet zájmů, za což byli Dokoupil s Kobzou odsouzeni Stavovským soudem České komory architektů.

 

Dokoupilův Arch.Design je oblíbenou firmu Odboru územního plánování a rozvoje, který mu dává všechny zakázky, kde si potřebuje Arch.Design ohlídat „svoje“ zájmy. Pro developery v Jižním centru je Dokoupil nepostradatelný, protože jim vždy namaluje do územních plánů a studií to, co potřebují.

Michal Štefl – šéf jihomoravské Hospodářské komory. Co se týče podnikatelské sféry, jedná se o hnací motor odsunu nádraží. Šéf stavební firmy OHL ŽS, která má na odsunu nádraží značný zájem, protože by ho patrně realizovala. Tento stavitel a majitel M-Paláce stojí například za nápadem komerčního zastřešení odsunutého nádraží „organickým“ polyfunkčním domem Scarabeus.

Brněnské politiky Michal Štefl dlouhodobě pozitivně motivuje k podpoře odsunu nádraží.

Co se bude dít dál?

I přesto, že projekt odsunu nádraží leží v nedohlednu, nedošlo zatím k změně myšlení brněnských politiků a majitelů pozemků v Jižním centru (což je jedna a tatáž skupina osob). Jedině tato změna myšlení, kdy místo godotovského čekání na odsun přijdou investoři a město s něčím sice méně megalomanským, zato přinášejícím užitek investorům i městu ihned, může nastartovat výstavbu Jižního centra. Vznik nové městské čtvrti, popřípadě parku, popřípadě něčeho jiného, může také nastartovat definitivní rozhodnutí modernizovat ŽUB v centrální pozici – resp. nejen „definitivní rozhodnutí“, takových tu už bylo, ale skutečná realizace projektu. Jestli se tak udá zítra nebo za dalších sto let, je obtížné predikovat, nicméně do doby, než se tak stane, se budeme dívat na ladem ležící území nikoho. A nebo že by se město vydalo cestou dočasného využití Jižního centra, např. pro sportovní a jiné volnočasové aktivity? Uvidíme.

 

 

 

Autor:

Matěj Hollan

Matěj Hollan
člen občanské koalice Nádraží v centru, předseda o. s. Brnění, www.mapyhazardu.cz, člen redakce Žít Brno

 

 

Diskuze


Nový příspěvek

11.2.2013 11:45 michal
K tomuto výčtu by se dal přičíst nedávný zájem některých jmenovaných o Arnoldovu vilu...
7.11.2012 19:11 anna
po precteni techto clanku jsem znechucena jaka to mafie v Brne vladne je to humus neco by jsme jako obcane tohoto mesta udelat ! hlavne je nevolit a krouzkovat !
20.7.2012 0:04 Fidel
Pan Hos si dělá nárok na další lukrativní budovy. Samozřejmě úplně zadarmo!!! Jak vidno tak mu to prochází. Ale to brzy zkončí.
7.6.2012 15:52 Don Sparling ml.
Dlouhodobě se například snaží vystrnadit nájemníky z činžovního domu na Durďákove 12, kde už má byt jeho syn, a je také už řadu let blokován odprodej.
7.6.2012 15:50 Don Sparling ml.
Pan Hos je expert na blokování odprodeje městských bytů na Brnu-sever. Pro sebe si však zařídil koupi vilky sousedící s vilou Tugendhat (samozřejmě za cenu více než směšnou), odkud vystrnadil postarší pár.
Copyright 2005-2020 Moderní Brno