Hlavička 4
MB - VB | 8.10.2005 11:19

Kdo má právo být u zdroje informací?

Autor: MB - VB

V pátek 7. 10. 2005 pořádala brněnská radnice a ministr Šimonovský tiskovou konferenci na téma Europoint Brno. Pozvání na tuto akci získala řada novinářů. Jediný, na koho se nedostalo, byl Svatopluk Bartík, šéfredaktor internetového portálu [a http://www.nadrazivcentru.cz]www.nadrazivcentru.cz[/a], člen Strany zelených a brněnský aktivista, známý především svým kritickým postojem k rekonstrukci brněnského železničního uzlu v odsunuté poloze. Zjevně tak přišel nejen o možnost získat odpověď na své otázky, ale následně také o příležitost vyjádřit své názory a postoje. Sám Bartík skutečnost, že mu byl zamítnut vstup na tiskovou konferenci, zdůvodňuje tím, že radnice "je vedena skandálním úmyslem neposkytnout veřejnosti úhel pohledu, který je kritický ke snaze odsunout nádraží do tzv. Jižního centra". Radnice se naopak brání, že není povinna zvát na své tiskové konference kohokoliv a že nestojí o destrukci již odsouhlasených faktů. Radnice dále namítá, že pan Bartík není schopen střízlivě vyslechnout informace politiků a srozumitelně je reprodukovat. Není žádným tajemstvím, že pan Bartík je trnem v oku nejen představitelům brněnské vládní koalice, ale dokonce i některým svým spolustraníkům. Zda je svojí iniciativou politikům nepohodlný, nebo se mu vyhýbají proto, že jsou jeho postoje skutečně demagogické a on bez adekvátní znalosti bojuje proti všem, to nechť posoudí každý sám. Každopádně, správnost Bartíkových postojů v této kauze není relevantní. [B]Snaha vyhnout se odpůrcům, kteří nám z jakéhokoliv důvodu vadí, třebas jen proto, že je nepokládáme za dostatečně způsobilé, je z lidského hlediska pochopitelná, ovšem z hlediska demokratických principů těžko ospravedlnitelná. A nic na tom nemění ani fakt, že i v západních demokraciích je běžné, že díky osobním antipatiím politiků se někteří žurnalisté dostávají k informacím hůře než jiní. [/B] Faktem proto zůstává, že radnice je povinna o svých rozhodnutích informovat občany města, neboť koneckonců jen oni mají legitimitu volit své politické představitele. Přejme si, aby se tento politováníhodný incident nestal precedentním případem pro politickou kulturu města Brna. A co vy? Kdybyste byli politikem, chtěli byste, aby na Vaši tiskovou konferenci mohl kdokoli? Své názory můžete vyjádřit v diskusi... [I]Veronika Brázdová, Moderní Brno, 7. 10. 2005[/I]

Diskuze


Nový příspěvek

Copyright 2005-2019 Moderní Brno