Hlavička 3
MB - VB | 17.8.2005 16:51

Jaký bude osud areálu za Lužánkami?!

Autor: MB - VB

[I][B]Úvodní komentář Moderního Brna:[/B][/I] [I]Dne 3. 8. 2005 jsme - na základě častých dotazů našich čtenářů - oslovili [B]brněnské radní[/B] s otázkou dalšího využití areálu za Lužánkami. Nyní přinášíme odpovědi některých z nich... U ostatních odhadujeme, že odpoví později, neboť se pravděpodobně dovolenkují... [/I] [B]Získané odpovědi:[/B] [I]Jaký je Váš osobní názor na další využití stadionu za Lužánkami? Jaké kroky by měly být realizovány?[/I] [B]Miroslav Hošek (ODS), 4. 8. 2005:[/B] Areál za Lužánkami by se měl rekonstruovat především pro potřeby fotbalu ve vrcholové úrovni. Tzn., že město bude svoji účast podmiňovat tím, aby stadion odpovídal mezinárodním předpisům UEFA a fotbal se zde hrál v 1. lize. Existence hokejového stadionu je zatím odvislá od vývoje hokejových brněnských klubů. V případě jasného profilování některého z předních hokejových brněnských klubů se město rozhodne o způsobu investice. Nyní vzniká metodika poptávky, kterou chceme oslovit potenciální investory, kteří by řešili celou tuto sportovní lokalitu jak investičně, tak provozně. [B]Petr Paulczyński (ODS), 8. 8. 2005:[/B] V první řadě bych si dovolil tvrdit, že otázka na další využití stadionu za Lužánkami je špatně položena. Myslím, že je třeba hovořit o využití ne stadionu, ale areálu za Lužánkami. Ten zahrnuje nejenom stadion fotbalový, ale i hokejový, tenisové areály, plavecký stadion a další sportoviště. Proto je potřeba řešit celé území a nikoliv pouze fotbalový stadion. Pokud je mi známo, je v území celá řada nevypořádaných majetkových poměrů a celá řada vlastníků souvisejících pozemků. Nepominutelnou součástí je i řešení dopravní obslužnosti území, včetně dopravy v klidu, neboli parkovišť. Na celé území musí být zpracována studie a podle ní teprve rozvíjet aktivity v pořadí, které umožní rozpočet, případně spojení s cizím kapitálem. Také se nedomnívám, že v celém procesu je fotbalový stadion až tak prioritní. Počkejme si na to, jak bude naše 1. FC hrát a jaké budou návštěvy. Zatím se nezdá, že by stávající stadion pukal ve švech. [B]Richard Svoboda (ODS), 9. 8. 2005:[/B] Město Brno shromažďuje podklady pro rozhodnutí o způsobu realizace těchto sportovních projektů. Byla vypracována studie, která řeší území jako celek. Nyní jsou konzultovány technické, právní a finanční ukazatele a připravována výběrová řízení na dopracování záměru. Na základě zahraničních zkušeností by jednou z efektivních možností mohla být komplexní výstavba areálu formou PPP (Public private partnership). Takovýto proces se zapojením mezinárodních společností představuje časově a právně náročnou záležitost. V případě úspěšné přípravy lze očekávat realizaci v období 2006-2009. Po několika jednáních je patrné, že město se musí více angažovat při vyjednávání se sportovními kluby o jejich dalším působení, na druhé straně musí být sportovní funkcionáři jasní a čitelní. To platí i o jejich ekonomice. [B]Leo Venclík (ODS), 12. 8. 2005:[/B] Pro areál za Lužánkami byl zpracován projekt celého území, který by měl říct, jak toto území bude vypadat. Území je problematické po té stránce, že je zde zapotřebí dořešit majetkové vztahy. Je zde několik majitelů, kterých se samozřejmě bude tento projekt dotýkat. Můj názor je a prosazuji, aby byl vyroben model celého tohoto území a následně byl představen veřejnosti. Veřejnost by se mohla vyjádřit k záměru, příp. říci, co si ještě v tomto areálu přeje, jak si ho představuje ona. V tuto chvíli je samozřejmě hlavním bodem fotbalový stadion. Tento by měl splňovat parametry pro pořádání mezinárodních fotbalových soutěží. Co se týče hokejového stadionu, do budoucna uvažujeme spíše s multifunkční halou, která by měla širší využití. Otázkou je, zda ji stavět na současném místě, příp. zda se neobrátit na jiné území v městě Brně. Takovéto lokality jsou v současné době také vytipovávány. Je nutné říci, že velmi pravděpodobně budou obě haly zbourány a postaveny nové, neboť stávající by nesplňovaly, co se od nich očekává. Součástí tohoto území by také měl být původně uvažovaný aquapark. S tímto záměrem souvisí vyřešení majetkových vztahů k plaveckému bazénu. Budova plaveckého bazénu by mohla zůstat zachována, ale musela by také projít velmi nákladnou rekonstrukcí. Uvažujeme-li o tak obrovské investici do tohoto území - odhad je v rozmezí 2-3 mld. Kč - pak je zcela samozřejmé, že by celý areál měl sloužit občanům města Brna komplexně. Otázkou zůstává financování. Město nebude schopno výstavbu financovat pouze ze svého rozpočtu. Na financování by se mohla v příštím plánovacím období podílet Evropská unie (podle posledních informací se dá předpokládat, že dotace budou poskytovány i na tyto typy projektů). Nezbytnou bude jistě investice v podobě soukromého kapitálu. Zmíněná studie areálu za Lužánkami (vč. modelu území) by měla být připravena zhruba do jednoho roku, do této doby by mělo být také jasněji ve věci majetkových vztahů. [B]Barbora Javorová (KDU-ČSL), 15. 8. 2005:[/B] V Lužánkách by se měl znovu postavit zimní stadion a další plavecký areál pro veřejnost, případně i další sportoviště. Vše s dostatkem parkovacích míst a nejlépe ve spolupráci se soukromým investorem. Nejsem pro výstavbu nového fotbalového stadionu, alespoň ne v nejbližší době. Za důležitější považuji opravy či výstavbu sportovišť pro veřejnost a mládež a podporu místních sportovních klubů tak, aby v každé městské části bylo něco. [B]Jaroslav Suchý (KDU-ČSL), 22. 8. 2005:[/B] Podle mého názoru by bylo vhodné rekonstruovat zimní stadion za Lužánkami tak, aby zde byly dvě kryté ledové plochy - jedna soutěžní a jedna tréninková. Své zázemí by zde měli nalézt hokej, krasobruslení, curling a short track. Celé zařízení by mělo mít parametry odpovídající možnosti pořádání mezinárodních mistrovských soutěží v hokeji a v krasobruslení, případně soutěže v letních sportech, například v moderní, sportovní či estetické gymnastice a v míčových sportech, případně další soutěže. Z hlediska dopravní dostupnosti je ale myslím na místě zamyšlení, zda má v těchto místech vůbec smysl stavět nové zařízení tohoto typu. Vzhledem k plánované rekonstrukci železničního uzlu, výstavbě komunikace R 43 a postupné výstavbě velkého městského okruhu je možné, že by se v jižní části města, kterou zejména rekonstrukce železničního uzlu otevře, mohla najít plocha dopravně dostupnější a vhodnější pro výstavbu stadionu těchto parametrů, který podle mne město Brno potřebuje. Na místě stávajícího "zimáku" by pak mohl vzniknout například malý park. [B][color red]... no a pro úplnost - kdo z radních neodpověděl:[/color][/B] [B]Jan Holík (KDU-ČSL), Radomír Jonáš (ODS), Pavel Blažek (ODS), Dana Filipi (ODS), Josef Veselý (KDU-ČSL)[/B] [I]Foto převzato z fotogalerie zbrojováckých fanoušků (doporučujeme shlédnout...): [a http://www.fcbrno1913.cz/fotogalerie.php?id=41&idx=&size=large]http://www.fcbrno1913.cz/fotogalerie.php?id=41&idx=&size=large[/a][/I]

Diskuze


Nový příspěvek

Copyright 2005-2019 Moderní Brno