Hlavička 2
MB - VB | 6.9.2005 13:57

Jak je to se získáním budovy Jalta pasáže na Dominikánském náměstí?!

Autor: MB - VB

[I][B]Úvodní komentář Moderního Brna:[/B][/I] [I]Dne 19. 8. 2005 jsme - na základě častých dotazů našich čtenářů - oslovili [B]brněnské radní[/B] s otázkou získání budovy Jalta pasáže na Dominikánském náměstí, která je v médiích trvale diskutována. Nyní přinášíme odpovědi některých z nich... Pro ty, kteří mají pocit, že se na našich stránkách příliš často objevují jména konkrétních politických představitelů města jen podotýkáme, že to bude zřejmě tím, že právě oni jsou - z pozice svých funkcí - za dané projekty zodpovědní... Nicméně pro dokreslení situace jsme se stejnými dotazy oslovili také vybrané [B]opoziční představitele města [/B](1. 9. 2005), jejichž odpovědi budeme přinášet postupně.[/I] [br] [B]Položená otázka:[/B] [I]Jaký je Váš osobní názor na získání budovy Jalta pasáže na Dominikánském náměstí a jeho následnou parkovou úpravu?[/I] [br] [h4][B]Odpovědi získané od členů Rady města Brna:[/B][/h4] [B]Petr Paulczyński (ODS), 22. 8. 2005:[/B] Ta otázka má jednoduchou odpověď. Nedovedu si představit soukromou firmu která sedí dislokovaná tak, že ředitel a náměstci sedí v jedné budově a jejich podřízení rozesazení po celém Brně. Taková firma dle mne nemůže fungovat dobře, už jenom proto, že pracovní nasazení personálu, který ví, že šéf je na hony daleko, se asi nemůže limitně blížit stu procent. Koncentrace úředníků do co nejmenšího prostoru je tedy dle mne nezbytným předpokladem zlepšení práce magistrátu. Co se týká parkové úpravy náměstí, nebyl bych proti, ponechám však návrhy na řešení povolanějším, tj. architektům. Pokud by tomu tak mělo být, nezbývá než dořešit problematiku parkování v tomto prostoru. Nabízí se řešení vybudovat parkovací dům v prostoru mezi magistrátem a hotelem International. [B]Miroslav Hošek (ODS), 26. 8. 2005:[/B] Objekt na Dominikánském náměstí má pro město ten význam, že jeho získáním by mohlo dojít k tolik potřebné koncentraci jednotlivých pracovišť magistrátu. Jde zejména o přesun pracovišť, která jsou v současné době na Kounicově ulici. Tato spadají i pod můj úsek, který je tak částečně rozdělený mezi Dominikánské náměstí a Kounicovu ulici, kde sídlí Odbor dopravy, Odbor vodního a lesního hospodářství, Odbor životního prostředí, Odbor technických sítí, Odbor dopravně-správní činnosti a Odbor investiční. Z pohledu manažerského řízení je tento stav velice neefektivní a roztříštěný. Objekt na Kounicově ul. by mohl být následně prodán, záměr má tedy i svoji ekonomickou opodstatněnost. Co se týče následné parkové úpravy, prostory Dominikánského náměstí a Zelného trhu by měly být zrevitalizovány a mělo by odtud být vymýcené parkoviště. Samozřejmě za předpokladu, že parkoviště zřídíme jinde. V současné době se uvažuje o prostoru mezi hotelem International a Moravskou galerií, do kterého by se najíždělo z ulice Husove, nebyl by tedy zatížen střed města. Existuje již studie zabývající se návrhem parkové úpravy Dominikánského náměstí. [B]Radomír Jonáš (ODS), 26. 8. 2005:[/B] Jsem iniciátorem toho a zastávám ten názor, že pokud se má zlepšit funkčnost činnosti magistrátu, měly by být úseky kumulovány na jedno místo a činnost by měla být centralizována. Jak už jsem několikrát uváděl, tak například můj úsek je rozstrkán do několika míst a komunikace a organizace práce je pak mnohem složitější. Hlavním cílem je tedy stručně řečeno zefektivnění činnosti Magistrátu města Brna. [B]Leo Venclík (ODS), 29. 8. 2005:[/B] Se získáním této budovy naprosto souhlasím. Je třeba si uvědomit, že nám patří budova hned vedle a také budova Nové radnice, se kterou tato budova úzce souvisí. Vzhledem k tomu, že parková úprava v prostorách Dominikánského náměstí bude dříve nebo později nutná, neboť současný stav je dlouhodobě neudržitelný, vyvstává problém i s komerčním využitím zmiňované budovy. Plánovým omezením automobilové dopravy v této lokalitě bychom blokovali případné investory v jejich možnosti využít tento dům, což by nebylo úplně šťastné. Získat tento dům je tedy pro město velice strategické. Následně zde existuje možnost přesunu části úředníků magistrátu, kteří jsou v tuto chvíli rozházení po celém Brně a odprodej těchto budov. Prioritním cílem v tuto chvíli je, aby se tato budova dostala do komplexu budov magistrátních, čímž dojde ke scelení komplexu jednotlivých pracovišť. Nabídneme tak občanům luxusnější přístup k úředníkům, neboť zajistíme přístup na jednom místě. Následně budeme moci upravit Dominikánské náměstí do takového stavu, aby na něj byli Brňané hrdí a rádi tam chodili. Je nešťastné, že se nám nepodařilo koupit dům zhruba před rokem a půl, kdy byl na prodej. V tuto chvíli si musíme uvědomit, že tuto budovu někdo koupil, nějak si ji cení... a musíme se rozhodnout, zda budeme cenu akceptovat či nikoliv. [B]Barbora Javorová (KDU-ČSL), 5. 9. 2005:[/B] Dominikánské náměstí je krásným prostranstvím v srdci Brna, které se postupem času z nutnosti změnilo v parkoviště. Bylo by velmi prospěšné přeměnit ho v oblast klidu, příjemného posezení a zeleně. Pokud studie využitelnosti budovy bývalé Beta pasáže a přilehlých prostor ukáže, že je možné přestěhovat parkování sem a budovu také využít pro potřeby magistrátu výměnou za jiné, budu jednoznačně záměr přebudování náměstí na park podporovat. Studie by měla být vypracována Hospodářským úsekem magistrátu. [B][color red]... no a pro úplnost - kdo z radních neodpověděl:[/color][/B] [B]Richard Svoboda (ODS), Jan Holík (KDU-ČSL), Pavel Blažek (ODS), Dana Filipi (ODS), Jaroslav Suchý (KDU-ČSL), Josef Veselý (KDU-ČSL)[/B] [br] [h4][B]Odpovědi získané od opozičních představitelů:[/B][/h4] [B]Mojmír Vlašín (Strana zelených), 30. 8. 2005:[/B] (v rámci rozhovoru na jiné téma osloven dříve než ostatní opoziční předtavitelé...) Co se týče parkové úpravy Dominikánského náměstí, o tom slyším poprvé. Samozřejmě jako zapřísáhlý neautomobilista zrušení parkoviště v tomto prostoru maximálně podporuji. Maximálně podporuji nějaké zastavení nebo něco obdobného, když tam přijede svatba. Jako parkoviště mi tento prostor přijde zbytečný, prostor je nevyužit nebo ho využívají jen vyvolení pro parkování. Parková úprava by byla tedy určitě dobrá. Co se týče odkupu budovy, jsem určitě také pro. Úřad by měl být centrální. To, aby měl některá pracoviště tak extrémně odsunutá jako např. na Kounicově ulici, považuji za určitou brzdu chodu úřadu. Úředník je povolán např. na jednání komise životního prostředí, která se koná centru, což znamená že všichni úředníci Odboru životního prostředí, Odbor vodního a lesního hospodářství, Odbor územního plánování, musí na zavolání přijet do centra - tato cesta jim trvá minimálně 10-15 minut. To je krajně nevhodné. Snahu úřadu umístit pracoviště do centra města považuji za zcela správnou a logickou. [B]Pavel Březa (KSČM), 6. 9. 2005:[/B] Už primátor Duchoň nechal zpracovat studii, kde by v části mezi radnicí a hotelem International vznikla vstupní hala budovy... Tenkrát to bylo odmítnuto, náklady byly nepřiměřené v porovnání s tím co město potřebuje. Tuto věc jsme tedy nepodporovali, myšlenka však dle mého názoru nebyla špatná. Co se týče současné situace, z hlediska činnosti úřadu by nebylo na závadu budovu na Dominikánském náměstí získat. Tím, že by byl tento objekt přebudován a sloužil úřadu, uvolnila by se Kounicova. Mohlo by to přispět k lepší spolupráci odborů magistrátu. Z mého pohledu, co se týče zmíněné budovy, je tedy pouze problém v tom, že se řeší "po kamarádsku". Náměstek Jonáš se dohodne s vlastníkem na něčem, co se označí jako směna s doplatkem..., do určité míry v rozporu s obecnými zásadami, které má z hlediska dispozice s bytovým fondem, dává do směny bytové domy, které jsou na Solniční a Masarykově ul. Myslím si, že není nejlepší nebytové prostory, o které máme zájem, směňovat za bytové budovy, které jsou z hlediska města lukrativní. Řešením je nabídnou do směny majetek, který je obdobného charakteru, příp. vygenerovat finanční prostředky na přímý odkup budovy. [B]Roman Onderka (ČSSD), 6. 9. 2005:[/B] Co se týče parkové úpravy náměstí, dokáži si ji představit, mohla by být velice zajímavou a pěknou. Co se týče Jalta pasáže, dokáži si to také představit, ale mám na to jedinou odpověď. Co je dobré pro Brno, je dobré pro mě. Tzn., že jakýkoliv obchod, který Zastupitelstvo odsouhlasí, jakýkoliv obchod, který město udělá s jakoukoliv fyzickou osobou, musí být výhodný v prvé řadě pro město. V první fázi, ve které představitelé města s návrhem přišli, se to nezdálo býti až tak výhodné pro město, proto jsme tuto snahu připomínkovali. Měl by být udělán průzkum, jak by měla stylizace výměny vypadat, tzn. a) finanční vyrovnání, b) jaké domy. Nedokáži si vůbec představit, že by to měly být domy nájemního charakteru, tj. kde bydlí lidé. O tom nejsem ochoten ani diskutovat. V případě, že by to měla být komerční záležitost, znovu říkám, v prvé řadě by to muselo být výhodné pro město, v tomto případě to podpořím. V tuto chvíli je na stole stále varianta výměny a představitelé města se snaží najít další možné objekty pro možnou výměnu či finanční vyrovnání. [B][color red]... opět pro úplnost - komu jsme dali prostor z opozice a neodpověděl:[/color][/B] [B]Jeroným Tejc (ČSSD), Oliver Pospíšil (ČSSD), Josef Kůta (KSČM)[/B] [br] [B][I]Jak pokračuje obchod s pasáží Jalta se dočtete také na: [a http://www.modernibrno.cz/aktualita.htm?aktualita=698]www.modernibrno.cz/aktualita.htm?aktualita=698[/a], [a http://www.modernibrno.cz/aktualita.htm?aktualita=722]www.modernibrno.cz/aktualita.htm?aktualita=722[/a][/I][/B] [br] [B][I]No a jak celá kauza dopadla čtěte na: [a http://www.modernibrno.cz/aktualita.htm?aktualita=885]www.modernibrno.cz/aktualita.htm?aktualita=885[/a][/I][/B] [br] [I]Foto převzato z: [a http://newexpress.cz/archiv/2005/01/neconavic.html]http://newexpress.cz/archiv/2005/01/neconavic.html[/a][/I]

Diskuze


Nový příspěvek

Copyright 2005-2019 Moderní Brno