Hlavička 4
MB - VB | 24.3.2010 20:09

J. Dušek: "Na tristním stavu brněnského hlavního nádraží se výrazným způsobem podílí Žaluda"

Autor: MB - VB

Moderní Brno? To neznám, kde to leží? Já znám jen to za.... Brno, kde se skoro nic nepodaří prosadit.

Slova jak z mramoru... Za jiné výroky, o poměrech a vazbách na Ministerstvu dopravy a v Českých drahách, o nichž se spekuluje, zda jsou nepravdivé, pravdivé a provokativní, nebo pravdivé a trefné, si však Jaromír Dušek vysloužil silnou mediální kritiku. Moderní Brno ho proto požádalo o rozhovor...

 

Vaše výroky o preferování zaměstnanců s homosexuální orientací na Ministerstvu dopravy a v Českých drahách se dočkaly velkého mediálního ohlasu. Média i veřejní činitelé je však převážně hodnotí odmítavě. Jakou reakci jste původně očekával?

V podstatě jsem nečekal reakci žádnou, nicméně k veřejné diskuzi jsem chtěl vyprovokovat ony tři pány, které jsem v rozhovoru označil za zvláštním způsobem propojené. Rozhodně jsem nečekal takovou hysterii.

Co na Vaše výroky a také aféru, která v souvislosti s nimi vypukla, říkají Vaši nejbližší - rodina a přátelé?

Vzhledem k tomu, že jak v rodině, tak mezi mými přáteli, je problematika na železnici i obsazování vedoucích funkcí neschopnými jedinci, z nichž mnozí získávají vedoucí pozice jen díky své orientaci, známá, dá se říci, že přátelé mi rozumí a podporují mě, nicméně rodina z toho humbuku nadšená není. [B] Kdy podle Vašeho názoru na MD a v ČD začalo budování pevných vazeb na základě sexuální orientace?

Po příchodu pana Žaludy a pana Slamečky do jejich funkcí. Týká se to i jiných ministerstev a státních organizací? Často je v této souvislosti zmiňováno například Ministerstvo spravedlnosti... 

Mám podobné informace a děsím se toho, že by to mohla být pravda.

Jaké jiné skupiny (kromě homosexuálů) jsou podle Vašeho názoru v české společnosti privilegovány?

Řekl bych, že všechny, jejichž členové se vyskytují ve vládních institucích, parlamentu, bankovnictví, a které jsou velmi soudržné.

Jak má postupovat schopný heterosexuál, když chce pracovat na Ministerstvu dopravy nebo u Českých drah?

V této době zapomenout na jakoukoli kariéru, neboť jeho orientace a schopnosti jsou hendikepem, se kterým může zastávat maximálně nepříliš dobře honorovanou provozní funkci.

Jak se vám jakožto heterosexuálovi budovala kariéra ve Svazu odborářů služeb a dopravy?

Vzhledem k tomu, u mých kolegů jejich sexuální orientaci nezjišťuji a vzhledem k tomu, že jsme dobrá parta, umíme se žertům jakékoli povahy zasmát. Kariéru jsem si nebudoval sám, neboť po smutné zkušenosti v OSŽ jsem v odborech už nikdy nechtěl působit. Ukecali mě kamarádi. Doufám, že toho dnes nelitují!

80% čtenářů hlasujících v naší anketě si myslí, že byste se v otázce rovných příležitostí pro heterosexuální menšinu na MD a v ČD obrátit na ombudsmana. Co na to říkáte?

Nemyslím si, že by ombudsman měl tolik síly a vlivu, aby dokázal jakoukoli mafii v ČR omezit.

V některých rozhovorech jste uvedl, že máte přátele homosexuály, s nimiž chodíte na pivo. Kolik procent Vašich přátel (odhadem) jsou homosexuálové?

Jenom někteří z mých přítel se ke své homoseuxuální orientaci hlásí a jsou-li, či nejsou-li ostatní kamarádi odlišně orientováni nezjišťuji, vůbec mne to nezajímá.

Kdyby Vás coby čestného hosta pozvali na Queer Parade, jel byste?

Určitě ne, každý člověk má své koníčky a svůj druh zábavy.

A brněnské otázky na závěr: Co říkáte na tristní stav brněnského hlavního nádraží?

 Na tomto stavu se významným způsobem podílí právě pan Žaluda jeho nestandardní vazby a kontakty.

A co vůbec říkáte na město Brno? 

Určitě jsou v ČR města, která si lépe poradila s dopravní infrastrukturou, než Brno. Přesto má jednu nepopiratelnou výhodu (na jak dlouho??), má totiž nádraží v centru města, které jej činí velmi dostupným pro všechny uživatele železnice. Nevýhodou je, že stojí na příliš cenných pozemcích, které lákají podobná individua, jako je pan Žaluda, což může být pro toto nádraží likvidační. Pro řadu lidí je Brno natolik krásným městem, že by jej nikdy neopustili.

Diskuze


Nový příspěvek

Copyright 2005-2020 Moderní Brno