Hlavička 3
MB - VB | 13.12.2005 14:18

Investuje město do sportu, kultury či bydlení?

Autor: MB - VB

[B][I]Úvodní komentář Moderního Brna:[/I][/B] O přípravě a průběhu schvalování rozpočtu města Brna na rok 2006 bylo v tisku v posledních dnech napsáno mnoho. Dočetli jsme se, co požadují - pravděpodobně již v rámci svých předvolebních kampaní - jednotlivé politické strany, s čím souhlasí či nesouhlasí opozice, kdo pro co zvedl či nezvedl ruku apod. Tolik komentovaný rozpočet města Brna byl nakonec 7.12.2005 schválen. Počítá s výdaji ve výši 10,868 miliardy korun. Daňové příjmy pak činí 7,995 miliardy, dotace městu 1,649 miliardy korun, vnější finanční zdroje 1,223 miliardy korun, 300 miliónů korun od Evropské investiční banky... Taky vám ta čísla říkají tolik co nám? Zkusme se tedy na to podívat jinak. Do čeho opravdu město investuje? Kolik prostředků vynakládá na podporu kultury, sportu, bydlení či životního prostředí? Jde o nové investice nebo jen provozní náklady, které "spolknou" podstatnou část rozpočtu? Snad nám to všem trochu přiblíží údaje přepočtené na 1 obyvatele, které jsou k dispozici v obrázcích níže. Před tím, než začnete jednotlivá čísla hodnotit, je třeba dodat, že se jedná pouze o výdaje města Brna, do kterých prozatím nejsou zahrnuty údaje z jednotlivých městských částí. Ty budou zapracovány až v průběhu března příštího roku... To jen pro případ, že byste se divili, proč například na vzdělávání vydává město pouze 288 Kč/obyv. Provoz škol totiž financují téměř výhradně městské části, jejichž rozpočet zde prozatím není zahrnut, příp. kraj (mzdy). (Kompletní výdaje města Brna včetně výdajů městských částí můžete prozatím zhodnotit alespoň za rok 2004 a 2005 pod odkazy, které jsou uvedeny na konci článku.) Jaký je váš názor? Jste s tím, jak město hospodaří spokojeni? Nebo byste byli raději, aby upřednostnilo investice v jiných oblastech než doposud? Svůj názor můžete vyjádřit nejen v rámci diskuse, ale i vyplněním Ježíškova dotazníku ([a http://www.modernibrno.cz/dotaznik.htm]http://www.modernibrno.cz/dotaznik.htm[/a]). [B]Graf: Návrh celkových výdajů města Brna (bez MČ) na 1 obyvatele v roce 2006[/B] [I](po kliknutí na obrázek se zobrazí plná velikost)[/I] [img_thumb Mesto (bez MC)2006.jpg] [br] [B]Tabulka: Srovnání celkových výdajů města Brna (bez MČ) na 1 obyvatele v letech 2004-2006 [/B] [I](po kliknutí na obrázek se zobrazí plná velikost)[/I] [img_thumb Tabulka1.jpg] [br] Pro ty z vás, kteří chtějí vědět, zda podstatnou část rozpočtu roku 2006 "spolknou" investice či provozní výdaje, přikládáme podrobnější tabulku - [A /img/c/Tabulka2.pdf] ke stažení[/A] [br] ... a pro úplnost [B]rozpočet města Brna včetně městských částí[/B], prozatím však pouze za rok 2004 a 2005 (rok 2006 bude k dispozici v březnu příštího roku)... Rozpočet Statutárního města Brna (tj. vč. MČ) na 1 obyvatele v roce 2004: [A /img/c/STATUT 2004.pdf] ke stažení[/A] Rozpočet Statutárního města Brna (tj. vč. MČ) na 1 obyvatele v roce 2005: [A /img/c/STATUT 2005.pdf] ke stažení[/A] MB, 13.12.2005

Diskuze


Nový příspěvek

28.3.2012 17:00 test
ffasdfsadfasdfsfasdfsafdsadf
Copyright 2005-2019 Moderní Brno