Hlavička 4
Jiří Kadrnka, ODS | 20.2.2013 19:21

I ODS má svého Milouše Jakeše a jmenuje se JYRKA KADRNKA

Autor: Jiří Kadrnka, ODS | Fotografie z: ods.cz/media/imag...Adrnka.jpg

I ODS má svého Milouše Jakeše a jmenuje se JYRKA KADRNKA

  

Jeden z členů ODS nám poslal text projevu předsedy jihomoravské ODS Jiřího Kadrnky, ať se taky pobavíme nad názory tohoto jedinečného analytika.

 

Vážené kolegyně a kolegové, přátelé,

děkuji moc za Vaše pozvání na ideovou konferenci. V dnešní době není takových akcí nikdy dost a je velmi důležité spolu mluvit. Důležitá je také forma, jakou se diskuse vede, zda je to přestřelka v médiích nebo kultivovaná diskuse typu této ideové konference.

Od začátku roku jsme v našem regionu zorganizovali několik diskusních setkání s panem ministrem Martinem Kubou, který se setkal se starosty a místostarosty, s částí členské základny, s vedením oblastí a regionu a s podnikateli. Dále proběhla setkání ministra Tomáše Chalupy se  starosty a se zastupitelským krajským klubem ODS a s vedením regionu. Na 21.3.2013 připravujeme návštěvu předsedy ODS Petra Nečase a budou to převážně vnitrostranická setkání.

Co se děje v ODS ? A co se děje s ODS ?

To jsou dvě otázky, na které možná mnozí z nás hledají odpověď.

Také bych si troufl říci, že většinu z nás neznervózňuje stávající stav a několikeré prohrané volby za sebou. Spíše nás znervózňuje fakt, že nevidíme cestu. Neznáme plán, co bude dál, co se bude dít s ODS. Já osobně, a určitě jsem nebyl sám, jsem očekával představení takového plánu či, chcete-li, strategie ihned po Kongresu ODS v listopadu 2012.

Když jsem pár hodin po vyhlášení výsledků 1.kola prezidentských voleb napsal krátké sdělení do členské základny a vydal tiskovou zprávu, kde jsem podpořil KS do 2. kola prezidentské volby, slíbil jsem Vám, že obsáhleji tuto prezidentskou volbu zhodnotím. Využiji Vaší konference pro obecnější zamyšlení o ODS na příkladu prezidentské volby.

Na prezidentské volbě jde totiž velmi dobře vidět, jak je ODS nesrozumitelná, jak neví co se děje ve společnosti, nerozumí ji, nedovede nabídnout vize a naději. Prezidentská volba je ilustrativním příkladem toho, co se v ODS děje.

Na úvod si neodpustím pro mou úvahu nepodstatné konstatování, že při „starém způsobu“ volby prezidenta parlamentem ČR by zcela jistě nebyl zvolen MZ a celá politika by se v naší zemi odvíjela zásadně jiným směrem. To znamená, že přímá volba jednoznačně generuje jiný typ kandidátů, ale to je téma na samotné zamyšlení.

Naši kandidáti na prezidenta neuspěli ani ve vnitrostranických primárkách, když oslovili asi čtvrtinu všech členů ODS,aby přišli k urnám a zúčastnili se tak vnitrostranických primárek. To byl jasný moment, že něco není v pořádku.

ODS postavila kandidáta slušného, kultivovaného,ale bez jakékoliv schopnosti oslovit kohokoliv, včetně členů ODS.

Už samotné generování kandidáta ukázalo,jak ODS chybějí osobnosti. Nemyslím tím osobnosti,které kandidují, myslím tím osobnosti ve vedení strany,kteří dokážou svému kolegovi říci : Přemku, Pavle, Petře, neblbni, nekandiduj. Nemůžeš uspět a poškodíš tím hlavně ODS. Přivedeš ji k debaklu a přispěješ k napětí ve straně. I prohrát se musí umět se ctí.

Nikdo nechce vzít na sebe odpovědnost. Místo toho, aby náš neúspěšný kandidát řekl, že bere plnou odpovědnost za volební prohru a výsledek a vytvořil tak pro vedení strany alespoň malý manévrovací prostor, tak neúspěch svedl na nepodporu strany. Myslím si, že nikdo nemluvil panu Přemyslu Sobotkovi do toho, kdo má být šéfem jeho volební kampaně a jak má kampaň řídit.

Zobecnění tohoto minipříběhu je následující : bojíme se sami sobě říkat nepříjemné věci. Nejsme schopni brát zodpovědnost za svá rozhodnutí. A i díky tomu nám není rozumět.

Chování ODS mezi 1. a 2. kolem prezidentské volby ukázalo na to, jak ODS zcela absolutně nerozumí tomu, co se ve společnosti děje, co lidé chtějí, co si myslí a co jim může ODS nabídnout. A tím, že společnosti přestáváme rozumět, tak ji přirozeně nejsme schopni dát žádné vize, nejsme schopni dát společnosti naději. To je zásadní a kruciální problém ODS. Ne že nás lidé nechápou, ale my jsme přestali rozumět jim.

A co se tedy událo mezi1. a2. kolem prezidentské volby ? Grémium zcela jasně a správně dalo podporu Karlu Schwarzenbergovi. Nebylo přece možné si myslet, že se ODS bude 14 dní schovávat a dělat, že nemá názor na prezidenta. Podpora Karlu Schwarzenbergovi byla jistě menším zlem a menším štěpením ve straně, než podpora Miloše Zemana.

A co se dělo v ODS ? Začala bouře ve sklenici vody. Začaly tahanice, co je pro ODS strategičtější, jestli Zeman na Hradě nebo Schwarzenberg. To je absolutně chybný úhel pohledu. My se nemůžeme dívat na věci optikou : „Co je dobré pro ODS?“ My se na ně musíme dívat optikou „Co je dobré pro naši zemi“ to je i dobré pro ODS“ – a tady se dostávám k dalšímu fenoménu, že nám lidé nevěří. Oni si totiž myslí, že všechno co děláme, je jen trik. Že to děláme proto, abychom se udrželi někde na nějakém křesle, abychom měli nějaké výhody, abychom se s někým mohli domluvit. Už nejsou schopni rozlišit kdy to, co říkáme,  myslíme vážně a kdy je to jen snaha získat nějakou „výhodu“.

Nesdílím fatalistické verze – když na Hradě bude sedět Zeman, tak bude štěpit levici a to je pro nás výhodné. Nejen, že nesdílím tuto tezi, myslím si, že je fatálně chybná. Zeman si vyřídí pár nevyřízených personálních účtů v ČSSD,ale de facto levici sjednotí. Nakonec už to udělal, byl autentickým kandidátem KSČM a nakonec také většiny ČSSD. Na opačném pólu je pravicová teze : Schwarzenberg na Hradě znamená konec ODS, rozklad apod. Také si myslím, že tato teze je chybná. TOP09 by naopak mohla odchodem KS oslabit, nemají adekvátní náhradu za KS. ODS mně připadá málo sebevědomá, když si myslí, že někdo tak názorově neukotvený, jako KS, by dokázal z Hradu rozložit ODS.

A jak na to reagovala ODS : hádala se, jestli je pro ni lepší MZ nebo KS a nevšimla si, že s ní někdo sehrál roli „užitečného blba“,protože levicovému kandidátovi přihrál voliče z pravé části spektra. A proč ? Protože to bylo pro Václava Klause jako osobu výhodné. Pro ODS zcela jistě ne. A mezi1. a2. kolem voleb se hrálo právě o voliče, kteří nebyli jasně vyhraněni ani k jednomu z kandidátů.

Navíc KS by jistě nebyl tak aktivistickým prezidentem jako bude MZ, který bude mít ambici být znovu zvolen a bude tedy aktivistický hlavně ke svým voličům. A tím pádem bude dále štěpit společnost, ostatně dělá to tak celý svůj politický život.

Myslím si, že snahou MZ bude získat v obou komorách ústavní většinu levice tj. KSČM a ČSSD, opřít se o svůj přímý mandát a začít měnit Ústavu na „prezidentský“ systém. Na to potřebuje Ústavní soud, který bude zcela politicky jmenován po dohodě s Pavlem Rychetským. Ostatně tato strategie bude čitelná velmi brzy při obsazování soudců ÚS. Takovéto vykolejení demokraticky ukotvených institucí ve prospěch jedné z exekutivních složek tento stát nezažil za celou svou historii a bude mít dramatický dopad na politickou scénu a tím pádem i na společnost.

Obávat se efektu úspěchu Karla Schwarzenberga v prezidentských volbách u voleb sněmovních, není třeba. Je to zcela jiný typ voleb.

Osobně mně chyběl jasný a srozumitelný apel od vedení ODS před 2. kolem prezidentských voleb typu : kdo volí Zemana, volí proti této vládě. Zeman přece postavil svou kampaň také na shození Nečasovy vlády. I proto jsme byli pro voliče nečitelní a nesrozumitelní.

Mimochodem si myslím, že MZ je větším nebezpečím pro ODS, a to proto, že společně s Miroslavem Kalouskem mají jednu spojovací linku a tou je oslabení ODS. MZ přes vládu, kterou chce „shodit“ a MK chce ve volbách do PS získat více hlasů než ODS a pokusit se tak získat vůdčí postavení na pravici.

Oba tak budou oslabovat ODS, ale ne přímými útoky, ale nastolováním témat, které jsou pro ODS „bolestivá“. Evropská integrace, různé finanční pakty apod. ODS se touto metodou bude, za současného stavu ve kterém je, drolit sama. Je to velmi nebezpečná taktika, protože je velmi efektivní a téměř neviditelná.

Ale výsledek prezidentské volby má pro ODS jedno jasné pozitivum : máme čitelného ideového nepřítele na Hradě, nemusíme mít trauma z různých pohledů na pravicové části spektra, kde byl standardem názorový rozpor mezi premiérem a prezidentem. ODS tím poměrně „trpěla“. ODS pro formulaci svých postojů a názorů nemusí brát ohled na názor z „Hradu“.

Kroky ODS v prezidentské volbě se dají shrnout do teze : ODS nevěděla, co dělat, neměla jasný a zřetelný názor. Možná i chybný, ale pro své voliče srozumitelný. Vůbec jsme nechápali, že si s námi někdo hraje a přiřkl nám roli „užitečného blba“,kterou jsme sehráli dokonale.

Při zobecnění výše uvedených tezí můžeme definovat tento závěr : my v ODS nerozumíme společnosti, tím pádem nemůžeme mít pro ni vize či naději. Nemáme co nabídnout. Lidé nám nevěří, jsou přesvědčení, že vše co děláme je jen trik pro vlastní prospěch.

A co nás v nejbližší době čeká? Nic hezkého. Doba je tak nečitelná, že nepůjde rozlišit, kdo v ODS dělá kroky proto, aby pomohl a kdo proto,aby ublížil. Velkým indikátorem budou právě jména, která se za těmito kroky objeví. Startovacím momentem, či chcete-li, záminkou pro „nepřátelský převrat“ v ODS bude úbytek členské základny. S tou se samozřejmě bude „hrát“. Umělé nábory vystřídají umělé „odchody“. To říkám s plnou vážností, že je mně upřímně líto každého člena, který odejde, protože  už je celou situací v ODS unaven a frustrován.

Oceňuji, že se v ODS velmi intenzivně komunikuje na standardních úrovních, důkazem je i tato ideová konference.

Musíme získat na svou stranu rychle členskou základnu, jinak se ODS bude vyčerpávat diskusemi a debatami o volebním či nevolebním kongresu. To je akutní úkol pro předsedu a vedení ODS.

Musíme sami sobě začít věřit. Když to nedokážeme, tak jak nám mohou věřit naši voliči, když nebudeme věřit ani sami sobě. K tomu mohou přispět tyto naše diskuse a diskuse s předsedou Petrem Nečasem.

ODS musí volit standardní metody a postupy. Mělo by nám být varováním nestandardní postup ve věci „odstranění“ Mirka Topolánka z pozice předsedy. Pomohl tento krok ODS ? Je na tom ODS lépe ? Neměli bychom stejné chyby opakovat. Jsem přesvědčen, že volební kongres by situaci v ODS personálně výrazně zhoršil. Jestli si někdo myslíte, že by ODS měla volit popularitu toho, kdo je oblíben médii, já si to nemyslím, to je cesta do pekel. Mělo by nám být varováním, jak v přímém přenosu vidíme okopávání kotníků od lidí, kteří jsou dlouhodobě členy vedení ODS  a vymezují se vůči krokům vedení ODS, jehož jsou členy. To také nepřispívá k dobrému obrazu ODS u veřejnosti. A jestli někdo považujete Jiřího Pospíšila za vyprofilovanou a silnou osobnost, má osobní zkušenost mně říká, že nic není vzdálenější realitě.

Můj osobní námět do vnitrostranické diskuse je tento :

Pokud ODS pochopí, že přestala společnosti rozumět, a proto nemůže mít žádné vize,

pokud ODS pochopí, že nám není rozumět, že nám lidé přestávají věřit, že to co říkáme, myslíme vážně,

pokud ODS pochopí, že je to jen o nás a ne o někom třetím,

tak pak je to „jen“ otázka strategie na vnitrostranické úrovni a nabídce našemu volebnímu elektorátu. To je práce pro naše vedení. Dokud to naše vedení nepochopí, de facto žádné nemáme. Ne že bychom mohli mít vedení lepší, to si nemyslím. Jak jsem uvedl výše, jsem přesvědčen, že volební kongres by situaci v ODS personálně výrazně zhoršil.

Generelně se nabízí strategie začít oslovovat nelevicovou část společnosti, která se oprávněně obává návratu komunistů přes socialisty. To je ideově čistý, autentický a srozumitelný směr ODS. Takováto generální strategie musí být doplněna o vnitrostranickou „linku“. Musíme začít u sebe a mít mezi sebou věrohodné lidi. Mě osobně nebaví si číst rozhovory s panem Hrdličkou, který se stal hlasem ODS. ODS musí přijmout sérii opatření proti ovládnutí ODS – to by mělo být prvním jasným a čitelným signálem pro veřejnost. Nebát se zrušit některá místní a možná i oblastní sdružení ODS.

 

Hustopeče 16. února 2013

Ing. Jiří Kadrnka

předseda jihomoravské ODS

Diskuze


Nový příspěvek

13.2.2015 12:03 Petr
A co vladan krasny jak dlouho bude jeste predrazovat zakazkky ve starem liskovci
8.3.2013 20:25 xixao
Milouš Kadrnka
26.2.2013 21:37 Pavel
Jé, on tam ten Kadrnka ještě je?
26.2.2013 17:36 Paní Mirko Dvořáková,
Jakeš měl taky pravdu, ne?
25.2.2013 19:33 Karel
No, nevím, jestli dokážete oslovit moc lidí strašením z "návratu komunistů přes socialisty". Mě to připadá jako nejen odtržení jako od lidí, ale i od reality. Lidé chtějí stranu, co něco pro lidi udělá, ne stranu, která vyhlásí válku nějakému strašidlu.
Vítejte na planetě Zemi!
25.2.2013 12:28 Dosud ODSák
Stále jsem ještě členm ODS, ale letos již po 12 letech nezaplatím příspěvky.

Milý pane Kadrnko:
1. Základní a kruciální jest jedno a totéž.

2. Už 4 roky jenom kecáte, pořád pracujete akorát hubou. Co Vám brání něco dělat v regionu JM? Čeho jste dosáhl, jaké volby jste vyhrál? Pouze jste se postaral sám o sebe teplým místem v dozorčí radě ČEZu.

3. Jakou jste vyvodil zodpovědnost za prohrané krajské volby? Žádnou, akorát jste poslal nesmyslný dopis, že JM není se svými 9,2% nejhorší v republice. Pod Vašim vedením opravdu skvělý výsledek. Škoda, že za ty špatné výsledky může vždy někdo jiný!

4. U prezidentské volby jste nic nepochopil. Soupeřem ODS nebyl Zeman, ale KS. Podívejte se na průzkumy: ODS 11% a TOP 14% - co chcete ještě vlastně analyzovat?!

5. Nejzajímavější Vaše věta zní ...pokud vedení nepochopí...Halóó, budíček! Vy jste vedení! Vy jste předseda regionu! Vy jste členem Výkonné rady! O jakém jiném vedení to mluvíte? Začněte se už chovat jako politik a né jako alibistická fiflena!!!Píšete, že pokud vedení neODS přestala společnosti rozumět
21.2.2013 16:26 Marcel
V úvodu článku nějaká anonymní osoba stydící se podepsat lživě píše, že jste něco poslal Modernímu Brnu?
Kde, prosím vás?
21.2.2013 11:18 Jiří Kadrnka
Musím říci, že jsem modernímu Brnu vůbec nic neposlal,jak v úvodu článku nějaká anonymní osoba stydící se podepsat lživě píše.Ale je mě ctí, že stálo za to můj text zde uveřejnit :) Děkuji také Michalovi za upozornění, že je můj text zde k dispozici a děkuji také za komentáře k textu. Mějte se všichni fajn. Jirka Kadrnka
21.2.2013 10:22 Mirka Dvořáková
Pan Kadrnka má pravdu. S Jakešem to nemá nic společného.
21.2.2013 9:21 Máma
Mně se tento projev zdá velmi dobrý, je to správný směr pro ODS, musíte odstranit to co škodí, Marek Benda, Bém, Jančík, Bendl, Langer, Hrdlička, atd., atd. Nechápu, proč to ODS celá léta nedělá a nechává stranu pomalu, ale jistě sjíždět do suterénu. A absolutně se odříznout od Klause! P.S.: Toho pana Kadrnku neznám, ale dobrý, až na to, že "sedí, kde sedí".
21.2.2013 9:19 klamm
To: Fíík — ty budeš evidentně pravicový "chytrolín" :-D celá ODS je jako kůl v plotě.
21.2.2013 9:08 Fíík
nevím, který levicový chytrolín do toho nadpisu zamotal komunistického šaška Jakeše, ale mi ten projev připadá výborný a pravdivý.
Copyright 2005-2020 Moderní Brno