Hlavička 2
MB - VB | 30.10.2006 9:42

Brno je v pohodě, teprv se potápí...

Autor: MB - VB

Brňané plačte, i když vlastně není důvod, protože každé město má takovou vládu, jakou si zaslouží. Moderní Brno se zřejmě stane trochu nelogickým souslovím. S pravděpodobnou 4koalicí ČSSD, KDU, Zelení a Brno2006 půjde Brnu spíše o přežití, něž o rozvoj. Dokonce i v případě, že lidovci "mimořádně" vytrvají v opozici a ČSSD se svými programově nelogickými spojenci najde podporu u komunistů. Proč MB vidí situaci tak hrozivě? Důvodů je mnoho a můžeme je rozdělit do několika oblastí. Jednu mimořádnou okolnost, kterou musíme ke všem oblastem přičíst, je fakt, že ČSSD a ODS budou v Brně ve válečném stavu. Válka zná vítěze a poražené, méně již oběti. Nevíme, kdo bude vítěz, ale obáváme se, že obětí bude Brno. Pojďme si nyní katastrofický scénář do detailu rozebrat: [B]1. Oblast obecně politická [/B] Minulých 8 let vládlo v Brně ODS+KDU a vládu měla v rukou ČSSD. Situace neradostná, ale logická, protože to všichni brali jako celkem jasný výsledek voleb. Nyní bude situace podstatně horší, většina peněz z Evropy pro různé projekty poteče přes kraj, kde vládne jednoznačně KDU a ODS. Navíc finančně náročné projekty (nádraží, R52, R43, obchvat atd.) budou pozastaveny, v lepším případě přezkoumány. Výsledkem nejspíš bude, že JM kraj, jeden z nejúspěšnějších žadatelů o dotace, spadne beznadějně na chvost a město Brno přijde o řádově desítky miliard z evropských fondů. [B]2. Oblast spolupráce v koalici [/B] Je naprosto jasné, že dohoda na zásadních projektech ve městě Brně bude pro programově nesourodou čtyřkoalici velmi problematická. Jistě, proti korupci se musí bojovat všemi prostředky (aspoň to tak pan Zlatuška říkal, a potvrzují to výpady proti politikům ODS a KDU v minulém volebním období). Ještě horší než korupce je však neschopnost. Korupce zpomaluje rozvoj, neschopnost ho znemožňuje a je zcela lhostejné, zda je neschopnost dána deficitem intelektu nebo systému. [B]3.Oblast lidská[/B] Podívejme se na jednotlivé představitele a zkusme odhadnout, co je ke koalici nebo opozici přivedlo. a) [B]Pan odborář Onderka z ČSSD[/B] se chce zviditelnit a předpokládá, že přes primátorský post se dostane do nejvyšší politiky. V takovém případě je samozřejmě lhostejné, že koalice nebude schopna rozumně fungovat. Bude přece silný primátor a přivede ČSSD k rozkvětu jako to dokázal Paroubek na celostátní úrovni. Protože je poměrně naivní, předpokládá, že Zlatušku zaměstná pátráním po korupčnících, Zeleným dá k řešení také nějakou kauzu, lidovcům nějaký pamlsek a sám si bude vládnout Brnu. b) [B]Paní Javorová z KDU-ČSL[/B] je nyní spíše morální jazýček na vahách. Pokud něčím v poslední době lidovci na celostátní úrovni prosluli, tak to byla jejich bezzásadovost a snaha urvat za každou cenu kousek moci. Paradoxně nebýt paní Javorové a jí podobných, tak jsme již měli vládu s podporou komunistů. Ona vlastně stojí před podobným rozhodnutím, dát se do čtyřkoalice a získat alespoň něco (hlavně pro sebe) nebo vytrvat a bojovat za Brno třeba i z opozice? Pro ni samotnou to asi nebude lehké i proto, že si svým protikomunistickým vystoupením mnoho přátel ve vedení KDU neudělala, výsledky voleb v Brně navíc nijak oslnivé, takže alespoň jeden náměstek by se šiknul. c) [B]O paní Drápalové ze strany Zelených [/B]je známo pouze to, že se na vládnutí určitě těší. Trošku ji možná zaskočí, že budou muset něco tvořit, ale to se nějak zvládne. Zapomene se na prohlášení z minula a vše se začne dělat lépe (rozuměj stejně, ale s nimi). Co na tom, že díky obstrukčním aktivitám některých zelených přišlo Brno v minulosti o spoustu peněz. d) [B]Pan Zlatuška ze strany Brno2006 [/B]je specifický již jako člověk, natož jako politik. Pokládá zřejmě pana Onderku za jednoduchého (odborář vedle rektora) a předpokládá, že ho dotlačí tam, kam bude potřebovat. Myslíme si, že pan Hamerský, který stranu Brno2006 vytvořil, musí být překvapen, co že to vlastně vzniklo. Sám se hlásí ke konzervativcům (LIRA) a tímto seskupením dokonale popřel celou svou předchozí činnost. Docela by nás zajímalo, co slovutná jména na kandidátce této strany přimělo spolupracovat s vedením radnice, které možná vznikne za aktivní podpory komunistů. Vlastně jedinou změnou, kterou možná tato strana nakonec předvede, bude aktivní kolaborace s komunisty na radnici. e) [B] Pan Hledík z ODS [/B]byl pokládán za všeobecného favorita, ale vzhledem k poslednímu vývoji událostí se patrně vrátí do Komína na zahrádku. Jeho výhodou v porovnání s ostatními je především fakt, že je na zahrádce zvyklý a zabaví se asi i bez funkce. O ODS nemá význam hovořit, na našich stránkách už byla komentována mnohokrát, i když interní poměry občanských demokratů se nejspíš vzhledem k událostem trochu zamíchají a možná to nakonec ještě bude zajímavé. Existují ještě i jiná alternativní řešení současné situace? Tipujeme několik variant, přičemž nejpravděpodobnější je ta poslední. 1. Koalice ODS a ČSSD, kdy by jeden z nich musel mít většinu v radě, což je pro obě strany nepřijatelné, takže by si přivzaly libovolnou stranu jako pověstný jazýček na vahách. ČSSD však trvá na primátorovi, což je pro ODS těžko přijatelné. Třeba však ODS přehodnotí priority, nechá pana Onderku primátorem a sama si vezme, co zbude. Vzhledem k hloubce zákopů vykopaných na jednotlivých stranách to ale nevidíme jako reálné. 2. Koalice ODS+KDU+SZ. Primátorem by ovšem nejspíš nebyl Hledík, nýbrž paní Barbora, které už pomalu dochází, že jako nositelku tak významné pozice ji vedení KDU-ČSL bude jen těžko sestřelovat (a to obrazně i doslova). Zajímavé by bylo zvláště sledovat, jak by spolu bačovaly Barbora Javorová s Janou Drápalovou. Pověstný výrok "Na hradě je ženská!" by tak v Brně mohl nabýt zcela nových rozměrů. 3. Všichni zůstanou na svých pozicích 25:25 a komunisté v divokém hlasování pravděpodobně rozhodnou pro odboráře Onderku. Stejně dobře je však možné, že někteří zastupitelé ze Strany zelených nebo Brno2006 pochopí nelogičnost celé situace a budou volit za primátora třeba Barboru Javorovou a do rady se dostane nějaký guláš tváří, který nikdo nečekal. Na Moderním Brnu chceme diskutovat o směrech rozvoje města Brna, diskutovat o nových příležitostech a projektech za rozumného správcování moudrých radních a mělo by být lhostejno, zda-li je to ODS, KDU-ČSL, Zelených nebo ČSSD. Loď Brna bude za dohledu úředníků plout dále, ale otočení kormidla o 90 - 180 stupňů a potom složité hledání dalšího kurzu způsobí to, že ostatní lodě v nás tom pomyslném závodě hodně předjedou. Nakonec je to také volba a demokratická. Brno se stane zase poklidným městem bez obtěžujících stavebních prací a na cyklostezkách se shodnou určitě všichni. Brňané budou zdravější a stavební lobby ostrouhá. Tedy jen v Brně, protože peníze určené původně pro Brno přijdou někam jinam a velkým stavebním firmám je celkem jedno, kde staví. MB, P. Řehůřek Obrázek na homepage, zdroj: [I] [a http://fp.buy.com/db_assets/prod_images/304/30587304.jpg]http://fp.buy.com/db_assets/prod_images/304/30587304.jpg[/a] [/I] [B]A jako doplnění vzkaz autora článku čtenářům v diskusi:[/B] [I] Vážení diskutující, jistěže můj článek obsahuje některé chyby, a věřím i tomu, že na první pohled vypadá docela ve prospěch ODS. Pozornější a dlouhodobější čtenář Moderního Brna však musí uznat, že cílem není podpora konkrétní politické strany, ale podpora moderního Brna. Nechci podporovat Zelené, jejichž ideologie zneužívá líbivých tezí o kvalitě života, aby prosazovala svůj jedině správný názor. Se Zelenými Brno projde revizí rozvoje přesto, že i oni ví, že Europoint nebo R43 není výsledkem spiknutí ODS - KDU, ale logickým průsečíkem daných možností v regionu. Jak můžu podporovat Zlatuškovo Brno 2006, když jediný jejich program je vylití vaničky i s dítětem. Ať si zkoumá korupční politiky všech stran, ať prosadí jejich potrestání, padni, komu padni, ale udělat z toho program? Myslím, že by měl udělat prohlášení - když neusvědčím žádného politika, tak se vzdám mandátu. Proti ČSSD nic nemám, i když její představitelé nejsou moc přesvědčiví. Politika, byť komunální by měla být především o politice a nikoliv matematice. To, co vidíme, je boj o individuální moc, propočty hlasů bez jakékoliv návaznosti na programy a voliče. Proč? Protože nevládnou politici, ale lidé, pro které je politika především zaměstnání, zdroj příjmů a teprve daleko, daleko potom ideály. Proč můj článek způsobil takový ohlas? Částečně proto, že je jednoduché si myslet, že změnou tváří, přijde obecně i změna korupčního prostředí. Spíše se přikláním k názoru, že korupce bude větší, protože přijdou noví lidé, kteří si budou vlády "užívat". Tím zároveň nechci říci, že by zde ODS měla vládnout věčně, měla by být převálcována stranou, která má jasný program a voličskou podporu. Promiňte, ale ani jedno jsem zatím nezaregistroval. Nepochopení nebezpečí, které hrozí Brnu od trojkoalice s podporou komunistů, je nepochopení technologie moci a prosazování dlouhodobých koncepcí. Ale to jsem se již pokusil vysvětlit ve svém článku. Pavel Řehůřek [/I]

Diskuze


Nový příspěvek

Copyright 2005-2019 Moderní Brno